Thị trường

Vinasun: Doanh thu quý I giảm 2 lần, báo lãi nhờ thanh lý tài sản

(VNF) – Quý I/2018, Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HoSE: VNS) báo lãi trước thuế 14,5 tỷ đồng, giảm 4,7 lần so với cùng kỳ.

Vinasun: Doanh thu quý I giảm 2 lần, báo lãi nhờ thanh lý tài sản

Vinasun tiếp tục kinh doanh khó khăn trong quý I/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 tiếp tục phản ánh thời kỳ làm ăn khó khăn của Vinasun khi doanh thu thuần chỉ đạt 489 tỷ đồng, giảm 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 87 tỷ đồng, giảm 41%.

Doanh thu suy giảm mà các loại chi phí gần như không có sự thay đổi (chi phí tài chính chỉ giảm gần 7 tỷ đồng, chi phí bán hàng giữ nguyên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 2 tỷ đồng) do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 16,8 tỷ đồng.

Phải nhờ đến 31,3 tỷ đồng thu nhập khác (do thanh lý tài sản cố định), Vinasun mới có 14,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Dù vậy so với cùng kỳ, mức lợi nhuận này vẫn giảm tới 4,7 lần.

Xem xét cơ cấu doanh thu quý I của Vinasun, có thể nhận thấy sự suy giảm nghiêm trọng của lĩnh vực vận tải hành khách bằng taxi, chỉ đạt 202,6 tỷ đồng, giảm gần 5 lần so với cùng kỳ. Đây là nguyên nhân chính của sự sụt giảm doanh thu trong quý I/2018.

Về tài sản, tại ngày 31/3/2018, Vinasun có 2.750 tỷ đồng tổng tài sản. 86% trong số đó là tài sản cố định. Theo báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên 2018, tổng lượng xe của Vinasun tính đến cuối năm 2017 là 5.835 chiếc (3.651 xe 7 chỗ và 2.184 xe 4 chỗ), giảm 11% so với đầu năm. Dự kiến trong năm 2018, công ty chỉ đầu tư thêm khoảng 700 chiếc các loại và đưa ra thanh lý khoảng 662 chiếc. Lượng taxi vận hành đến cuối năm 2018 khoảng 5.873 chiếc, bao gồm 5.503 chiếc thuộc sở hữu của công ty mẹ.

Về nguồn vốn, tại ngày 31/3/2018, Vinasun có 1.097,8 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó nợ vay là 778,6 tỷ đồng (chia đều cho vay ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 389,3 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu là 1.652 tỷ đồng, tăng thêm 11 tỷ đồng.

Từ khoá: Vinasun, VNS, doanh thu thuần,
Tin mới lên