M&A

Vingroup muốn sáp nhập Đô thị Sài Đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc hoán đổi cổ phiếu để nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Đô thị Sài Đồng (UPCoM: SDI) và chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông cho Hanwha Vietnam.

Vingroup muốn sáp nhập Đô thị Sài Đồng

Dự án Vinhomes Riverside do Đô thị Sài Đồng làm chủ đầu tư.

Theo đó, Vingroup sẽ phát hành thêm 13,86 triệu cổ phiếu VIC để hoán đổi lấy cổ phiếu SDI của các cổ đông. Hiện, Vingroup nắm giữ 89,5% cổ phần, tương đương 107,4 triệu cổ phiếu SDI.

Trong đợt hoán đổi này, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu SDI sẽ nhận được 1,1 cổ phiếu VIC. Sau hoán đổi, Vingroup sẽ thành công ty mẹ nắm giữ 100% vốn của Đô thị Sài Đồng.  Đô thị Sài Đồng sẽ chuyển đổi từ công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên. 

Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 90 ngày (hoặc được gia hạn thêm) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Vingroup xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của VIC sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phiếu đối với số cổ phiếu phát hành thêm để hoán đổi này.

Đô thị Sài Đồng được thành lập năm 2009, là chủ đầu tư dự án Vinhomes Riverside (quận Long Biên, Hà Nội). Hiện, công ty này có vốn điều lệ gần 1.200 tỷ đồng. Cổ phiếu SDI được giao dịch lần đầu trên UPCoM vào ngày 16/6/2011 với giá đóng cửa phiên đầu 33.000 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên 18/10, SDI có giá 88.600 đồng/cổ phiếu, còn cổ phiếu VIC giao dịch tại 117.000 đồng/cổ phiếu.

Ngoài việc sáp nhập Đô thị Sài Đồng, Vingroup cũng lấy ý kiến thông qua chủ trương chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông cho Hanwha Vietnam Opportunity Private Fund 1.

Số cổ phần mới phát hành trên thực tế phụ thuộc vào giá chuyển đổi được điều chỉnh tại thời điểm chuyển. Phương án chuyển đổi có thể được thực hiện một hoặc nhiều đợt. Thời điểm phát hành theo thông báo của chủ sở hữu cổ phần trong thời hạn chuyển đổi cổ phần ưu đãi quy định tại phương án phát hành.

Trước đó, vào tháng 8/2018, Vingroup thông báo phát hành 84 triệu cổ phần ưu đãi theo phương thức chào bán riêng lẻ cho Công ty Quản lý Quỹ Hanwha. Cổ phần ưu đãi được phát hành với giá 110.976 đồng/cổ phiếu, tổng quy mô hơn 9.300 tỷ đồng, tương đương 400 triệu USD. Lượng cổ phần ưu đãi này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Theo công bố, cổ tức của cổ phần ưu đãi là 0% trong vòng 4 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành, sau năm thứ 4 mức cổ tức ưu đãi là 1%/năm tính trên giá chào bán. Cổ tức được trả cố định hàng năm vào ngày tròn năm theo ngày phát hành hoặc do HĐQT Tập đoàn quyết định.

Cổ phần ưu đãi được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày phát hành theo giá chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi với điều kiện là tổng giá trị chuyển đổi (số lượng cổ phần ưu đãi x giá chào bán) trong mỗi đợt chuyển đổi không nhỏ hơn 100 tỷ đồng. Thời hạn chuyển đổi là không hạn chế.

Sau 5 năm 6 tháng kể từ ngày phát hành, tổ chức phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ số cổ phần ưu đãi chưa được chuyển đổi.

Trường hợp cổ phần ưu đãi được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông trong thời gian hạn chế chuyển nhượng nói trên cũng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày phát hành cổ phần ưu đãi.

Tin mới lên