Nhân vật

VNPost chính thức có Tổng Giám đốc mới

(VNF) - Ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên VNPost đã chính thức giữ chức vụ Tổng Giám đốc VNPost.

VNPost chính thức có Tổng Giám đốc mới

Chủ tịch HĐTV VNPost Phạm Anh Tuấn trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Chu Quang Hào.

Ngày 02/01/2018, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) đã tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm ông Chu Quang Hào, Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), giữ chức vụ Tổng giám đốc VNPost thay ông Phạm Anh Tuấn đã được bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV từ ngày 01/01/2018.

Trước khi được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc, ông Chu Quang Hào đã có 20 năm liên tục gắn bó tại VNPost với các vị trí khác nhau như: Phó Giám đốc, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An, Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng kinh doanh của Tổng công ty; Thành viên HĐTV VNPost.

Mới đây, vào ngày 29/12/2017, người tiền nhiệm của ông Chu Quang Hào là ông Phạm Anh Tuấn cũng đã được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV VNPost, thay cho ông Đỗ Ngọc Bình về nghỉ hưu từ 01/01/2018.

Theo đó, HĐTV VNPost hiện có 01 Chủ tịch HĐTV và 03 thành viên HĐTV gồm ông: Chu Quang Hào, Nguyễn Hải Thanh và ông Nguyễn Quốc Vinh. Ban Tổng giám đốc của VNPost hiện có 01 Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng giám đốc, gồm ông: Đinh Như Hạnh, Nguyễn Minh Đức và bà Chu Thị Lan Hương.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, doanh thu của VNPost năm 2017 ước đạt 16.006 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm, tăng 30,2% so với thực hiện năm 2016.

Tổng lợi nhuận trước thuế của VNPost năm 2017 ước đạt 235 tỷ đồng, bằng 111,9% kế hoạch năm, tăng 73,3% so với thực hiện năm 2016.

Trong năm 2017, VNPost nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 510 tỷ đồng, tăng 161,39% so với kế hoạch năm, tăng 128,46% so với năm 2016.

Mục tiêu trong năm 2018 của toàn Tổng công ty là quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức doanh thu 22.023 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt trên 400 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước đạt hơn 680 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2017. Năng suất lao động đạt hơn 1 tỷ đồng/người/năm, tăng hơn 34% so với năm 2017.

Tin mới lên