Tài chính

VNPost: Lãi 6 tháng tăng 41%, dòng tiền kinh doanh âm

(VNF) – VNPost báo lãi trước thuế nửa đầu năm 2016 ở mức 62 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, do phải trả nợ các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ nên dòng tiền thuần kinh doanh 6 tháng của VNPost ở mức âm.

VNPost: Lãi 6 tháng tăng 41%, dòng tiền kinh doanh âm

Lợi nhuận VNPost đang tăng trưởng nhanh kể từ khi tách ra khỏi VNPT

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ giữa niên độ năm 2016, theo đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của VNPost ở mức 4.537 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2015.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2016 của VNPost ở mức 62 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoại trừ giá vốn, chi phí quản lý doanh nghiệp hiện đang là chi phí lớn nhất của VNPost, lên tới 553 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016. Trong khi đó, chi phí bán hàng của tổng công ty này siêu thấp, chỉ ở mức 1,9 tỷ đồng. Đặc biệt, VNPost hoàn toàn không phải chịu chi phí lãi vay do doanh nghiệp này hoàn toàn không vay nợ.

Không có nợ vay, nhưng tất nhiên VNPost vẫn có các khoản nợ khác. Tính đến hết ngày 30/06/2016, tổng nợ phải trả của VNPost là 4.357 tỷ đồng, giảm 27% so với hồi đâu năm. Hầu như toàn bộ nợ phải trả của VNPost là nợ ngắn hạn.

VNPost vận chuyển hàng hóa

Lợi nhuận VNPost đang tăng trưởng nhanh kể từ khi tách ra khỏi VNPT

Khoản nợ lớn nhất của VNPost là khoản "Phải trả ngắn hạn khác" với tổng trị giá 2.786 tỷ đồng thời điểm kết thúc ngày 30/06/2016, giảm 34% so với con số 4.269 tỷ đồng hồi đầu năm. Phần lớn các khoản phải trả này là tiền phải trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Đây cũng là nguyên nhân khiến dòng tiền thuần từ hoạt động của VNPost âm trong 6 tháng đầu năm 2016.

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ 2016, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VNPost ở mức âm (-) 1.594 tỷ đồng. Nguyên nhân, như đã trình bày phía trên, là do VNPost tăng mạnh lượng tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, khiến tổng công ty này giảm nợ nhưng lại làm dòng tiền kinh doanh âm.

Từ khi chính thức tách ra khỏi VNPT vào tháng 11/2012, VNPost từ chỗ là "gánh nặng" cho VNPT khi khiến VNPT phải bù lỗ không ít hàng năm, thành một doanh nghiệp lớn với vốn chủ sở hữu hiện lên đến 8.211 tỷ đồng và lợi nhuận tăng với tốc độ rất nhanh.

Ngoài việc sở hữu tới 12.738 điểm phục vụ, bao gồm 64 bưu cục cấp 1, 760 bưu cục cấp 2, 1.793 bưu cục cấp 3, 8.184 điểm Bưu điện – Văn hóa xã, 434 đại lý bưu điện, 43 Kiot và 1.460 thùng thư công cộng độc lập, VNPost còn là cổ đông lớn của LienVietPostBank với tỷ lệ sở hữu 12,54% và của Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI) với tỷ lệ sở hữu 22,67%.

Tin mới lên