Tài chính

Vợ Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức (TDH) bán ra nửa triệu cổ phiếu

Vợ Chủ tịch Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức (HoSE: TDH) vừa bán ra giảm sở hữu.

Vợ Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức (TDH) bán ra nửa triệu cổ phiếu

Vợ Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức (TDH) vừa bán ra nửa triệu cổ phiếu để giảm sở hữu.

Theo đó, bà Phạm Thị Xuân Lan, vợ ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Nhà Thủ Đức vừa bán ra 500.000 cổ phiếu TDH để giảm sở hữu từ 0,55% (626.964 cổ phiếu) về còn 0,11% (126.926 cổ phiếu) vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 04/12.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Minh Anh, vợ ông Lê Minh Tâm, Phó chủ tịch HĐQT bán ra toàn bộ 932.400 cổ phiếu TDH, giao dịch thực hiện ngày 12/11.

Được biết, trong quý III/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 191,8 tỷ đồng, bằng 16,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng, tăng trưởng 53,5% so với cùng kỳ kỳ. Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tăng do doanh thu tài chính tăng, đến chủ yếu từ thanh lý các khoản đầu tư là 30,3 tỷ đồng, cổ tức lợi nhuận được chia là 29,8 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.186,5 tỷ đồng, bằng 32,8% so với 9 tháng đầu năm 2019, lỗ 3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 102,9 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý, biên lợi nhuận cải thiện từ 2,4% lên 3,8%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 08/12, cổ phiếu TDH tăng 60 đồng lên 8.500 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên