Tiêu điểm

Vụ MobiFone mua AVG: Kỷ lục thanh toán 8.445 tỷ đồng trong vòng 19 ngày

(VNF) - Cáo trạng của vụ án MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG) cho thấy, khoản thanh toán kỷ lục 8.445 tỷ đồng đã được thanh toán chỉ trong vòng 19 ngày.

Vụ MobiFone mua AVG: Kỷ lục thanh toán 8.445 tỷ đồng trong vòng 19 ngày

Vụ MobiFone mua AVG: Động cơ cá nhân 'giúp' hợp thức hóa mọi thủ tục đầu tư công.

Theo Cáo trạng, sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 236/QĐ-BTTTT ngày 21/12/2015 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone, ngày 22/12/2015, Cao Duy Hải (nguyên Tổng Giám đốc MobiFone) ký Quyết định thành lập Tổ đàm phán hợp đồng mua lại AVG gồm 8 thành viên.

Trong thời gian từ ngày 22 đến 24/12/2015, Tổ đàm phán đã làm việc với đại diện các cổ đông của AVG để đàm phán về nội dung bản Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, trong đó hai bên đã thống nhất các điều khoản hợp đồng bao gồm cả 2 khoản đầu tư ngoài ngành, tiến độ thanh toán, phương án xử lý các khoản nợ vay của AVG.

Ngày 24/12/2015, các thành viên Tổ đàm phán đã có Tờ trình số 01 và 02 trình Tổng giám đốc MobiFone về dự thảo Thỏa thuận và Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của AVG. Trên cơ sở tờ trình của Tổ giúp việc, cũng ngay trong ngày 24/12/2105 Ban Tổng giám đốc MobiFone họp đã có ý kiến về nội dung của Tổ đàm phán và thống nhất với các nội dung dự thảo Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, thống nhất trình Hội đồng thành viên quyết định.

Ngày hôm sau (25/12/2015), ông Lê Nam Trà ký Quyết định phê duyệt dự thảo Thỏa thuận chuyển  nhượng cổ phần và dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần AVG, đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng thành viên đại diện cho MobiFone ký Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần và các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các cổ đông AVG.

Tiếp đó, theo chỉ đạo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, ngày 25/12/2015, Lê Nam Trà và Phạm Nhật Vũ ký Thỏa thuận chuyển nhượng số 2512 có quy định toàn bộ các điều kiện, quyền và trách nhiệm của Bên chuyển nhượng, Bên nhận chuyển nhượng và AVG liên quan đến giao dịch, trong đó tổng số cổ phần chuyển nhượng là 344.660.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá là 3.446.600.000.000 đồng, tổng giá trị chuyển nhượng của giao dịch mua 95% cổ phần AVG là 8.889 tỷ đồng, thời gian hoàn tất việc chuyển nhượng là 180 ngày…

Cũng ngay trong ngày 25/12/2015, Lê Nam Trà và 8 cổ đông AVG đã ký 8 Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tương ứng với số cổ phần của từng cổ đông nắm giữ.

Sau khi ký Thỏa thuận và Hợp đồng, chỉ trong vòng 19 ngày (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 15/1/2016), MobiFone đã thanh toán 8.445 tỷ đồng (tương đương 95% tổng giá trị hợp đồng) cho các cổ đông AVG, còn 5% tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần sẽ được MobiFone thanh toán vào ngày hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng giữa hai bên.

Điều đáng nói, khi xây dựng dự án này, MobiFone đã xác định nguồn tiền mua sẽ sử dụng 30% vốn tự có và 70% vốn vay. Tuy nhiên, do yêu cầu chuyển tiền nhanh quá, MobiFone đã phải sử dụng 100% nguồn vốn của mình để thanh toán cho AVG, điều này là không đúng với nội dung trong Dự án MobiFone đầu tư mua cổ phần của AVG.

Bên cạnh đó, do phải rút tiền tiết kiệm trước hạn để thanh toán nên tiền lãi bị thiệt hại do rút trước hạn là 115 tỷ đồng. Việc sử dụng 100% vốn tự có thanh toán cho nhóm cổ đông AVG ảnh hưởng tới doanh thu hoạt động tài chính của MobiFone do bị giảm lượng tiền gửi, lãi tiền gửi của MobiFone tại ngân hàng.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, hậu quả thiệt hại của vụ án được xác định là hơn 6.475 tỷ đồng (được tính từ 8.445 tỷ đồng là số tiền MobiFone đã thanh toán cho AVG trừ đi 1.970 tỷ đồng là tài sản ròng của AVG). Ngoài ra, MobiFone còn bị thiệt hại 115 tỷ đồng là tiền lãi của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được rút trước hạn để thanh toán cho AVG. Như vậy MobiFone đã thiệt hại tổng số là hơn 6.590 tỷ đồng.

Tin mới lên