Tiêu điểm

Vụ ông Nguyễn Bắc Son khai đưa tiền cho con gái: Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có chịu mức án nào?

(VNF) - Theo quy định của pháp luật, tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có có thể bị phạt hành chính hoặc phạt cải tạo không giam giữ, thậm chí phạt tù đến 15 năm.

Vụ ông Nguyễn Bắc Son khai đưa tiền cho con gái: Tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có chịu mức án nào?

Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận hối lộ 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ

Theo kết luận điều tra mà Bộ Công an vừa công bố, Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son khai được cựu chủ tịch AVG Phạm Nhật Vũ mang 3 triệu USD đến nhà biếu. Sau khi nhận tiền, ông Son đã đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000-400.000 USD.

Trong trường hợp này, nếu lời khai của ông Nguyễn Bắc Son là chính xác thì con gái của ông Son sẽ thể được xác định là phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015, người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm: có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 10 năm: tài sản, vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm: tài sản, vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Trở lại với lời khai của ông Nguyễn Bắc Son, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cho ông Son và con gái đối chất về khoản tiền này. Con gái ông Nguyễn Bắc Son khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ bố. Kết quả đối chất với ông Nguyễn Bắc Son, con gái ông vẫn giữ nguyên lời khai không nhận tiền.

Kết luận điều tra cũng xác định căn cứ tài liệu chứng cứ và lời khai những người liên quan chưa có chứng cứ và tài liệu trực tiếp chứng minh việc con gái nhận và sử dụng tiền của ông Son.

Do vậy, trường hợp này chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với con gái của ông Nguyễn Bắc Son.

>>> Xem thêm: Nhận hối lộ 3 triệu USD, cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đối diện mức án nào?

Tin mới lên