Tài chính

'Vua khí' PV GAS đem gần nửa tài sản gửi ngân hàng

(VNF) – PV GAS hiện đang gửi ngân hàng tới 26.222 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản của tổng công ty này.

'Vua khí' PV GAS đem gần nửa tài sản gửi ngân hàng

43% tổng tài sản của "vua khí" PV GAS đang nằm ở ngân hàng

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2017, theo đó, doanh thu thuần 9 tháng đầu năm của PV GAS đạt 47.489 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần của PV GAS giảm mạnh từ 84,4% xuống còn 79,7%, khiến lợi nhuận gộp của "vua khí" tăng tới 41%, đạt 9.623 tỷ đồng. Sở dĩ tỷ lệ trên giảm mạnh, theo PV GAS, là do giá dầu năm nay cải thiện đáng kể so với năm ngoái. Xét riêng quý III/2017, giá dầu Brent bình quân ở mức 52,17 USD/thùng, tăng 11% so với quý III/2016.

Về chi phí, trong kỳ, PV GAS ghi nhận 216 tỷ đồng chi phí lãi vay, 1.761 tỷ đồng chi phí bán hàng, 781 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp. Tốc độ tăng chi phí nhìn chung đều nằm trong tầm kiểm soát.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của PV GAS đạt 7.618 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/9/2017, tổng tài sản của PV GAS đạt 60.579 tỷ đồng, tăng 6,7% so với hồi đầu năm. Đáng chú ý, lượng tài sản lớn nhất của PV GAS hiện đang tập trung ở ngân hàng.

Cụ thể, hiện PV GAS có 1.696 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 11.159 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng, 13.367 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 12 tháng. Tổng cộng, lượng tiền gửi ngân hàng của "vua khí" hiện lên tới 26.222 tỷ đồng, chiếm tới 43% tổng tài sản của tổng công ty này, tăng 35% so với hồi đầu năm.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của PV GAS đến hết ngày 30/9/2017 ở mức 41.371 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 19.208 tỷ đồng, tăng 20,7%, trong đó, tổng nợ vay (cả ngắn hạn và dài hạn) ở mức 9.157 tỷ đồng, tăng 21,4%. Vốn chủ sở hữu của "vua khí" hiện lớn hơn nhiều tổng nợ, cho thấy rủi ro tài chính của "ông lớn" Nhà nước này hiện không đáng kể.

Tin mới lên