Tiêu điểm

Xây dựng Chính phủ điện tử: 'Ai bàn lùi sẽ bị kiểm điểm'

(VNF) - Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, xây dựng Chính phủ điện tử là một chặng đường dài và sẽ có rủi ro trong quá trình thực hiện. Do đó, cơ quan, địa phương, cá nhân nào không làm, bàn lùi, làm chậm phải kiểm điểm, nhắc nhở.

Xây dựng Chính phủ điện tử: 'Ai bàn lùi sẽ bị kiểm điểm'

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

Chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 23/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ điện tử là vấn đề mới, khó nhưng nếu không có quyết tâm, không dỡ bỏ nếp cũ thì khó thành công.

Thủ tướng quán triệt tư tưởng không bàn lùi, không vì những khó khăn về tài chính, khó khăn về kết nối, chia sẻ… mà không triển khai mạnh mẽ Chính phủ điện tử.

Ngoài những kết quả đã đạt được bước đầu, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế. Cụ thể, số lượng dịch vụ công trực tuyến có tăng lên nhưng tỷ lệ thực hiện còn thấp, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn khá thấp, địa phương đạt tỷ lệ 15% còn các bộ, ngành đạt gần 29%.

"Vừa qua, tình trạng xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử phát triển theo kiểu 'trăm hoa đua nở', thiếu sự lãnh đạo tập trung nên các bộ, ngành, địa phương dùng nhiều phần mềm nền tảng, cơ sở dữ liệu khác nhau, dẫn đến nguy cơ đầu tư trùng lặp, lãng phí, không tương thích, thiếu liên thông, không đồng bộ", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định mục tiêu của Chính phủ điện tử là cung cấp thông tin và dịch vụ công dựa trên nền tảng số tới mọi người, mọi lúc, mọi nơi; tăng cường công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng; tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình ra quyết định của Chính phủ.

Về nguyên tắc, Chính phủ điện tử phải bảo đảm liên thông, không trùng lắp, có thể mở rộng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Các dự án triển khai phải đặt dưới sự bảo đảm về an ninh, an toàn mạng của một đơn vị có thẩm quyền, có trách nhiệm.

Về phương châm thực hiện Chính phủ điện tử, phải lấy người dân làm trung tâm, lấy sự thuận tiện, hài lòng của người dân làm mục tiêu và phải bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

"Nếu người dân không dùng, doanh nghiệp, tổ chức không dùng thì coi như Chính phủ điện tử thất bại, đầu tư là lãng phí", Thủ tướng quán triệt.

Về cách tiếp cận, Chính phủ điện tử phải sử dụng hình thức đối tác công tư một cách chặt chẽ. Những gì đã phát triển, đang chạy tốt thì phải liên thông lại. Cái gì chưa làm thì làm theo cách mới, tức là xây dựng các nền tảng dùng chung cho các tỉnh, các bộ, ngành, tránh lãng phí, triển khai đồng bộ và nhanh theo hướng Chính phủ đầu tư hoặc thuê dịch vụ của nền tảng này.

Chia sẻ cũng các Bộ ngành Chính phủ điện tử là một chặng đường dài, sẽ có rủi ro trong quá trình thực hiện. Do đó, Thủ tướng giao các đơn vị liên quan hằng năm đánh giá các rủi ro và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện.

“Cơ quan, địa phương nào, cá nhân nào không làm, bàn lùi, làm chậm phải được báo cáo lên Thủ tướng để kiểm điểm, nhắc nhở, đôn đốc và xử lý thì công cuộc này mới thành công”, Thủ tướng nêu rõ.

Tin mới lên