Tiêu điểm

Xem xét, đề cử nhân sự cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng khóa XIII

(VNF) - Tại Hội nghị Trung ương 15, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị xem xét, đề cử nhân sự cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng khóa XIII.

Xem xét, đề cử nhân sự cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng khóa XIII

Xem xét, đề cử nhân sự cho 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng khóa XIII

Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 15 sáng 16/1, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây có thể là hội nghị áp chót của nhiệm kỳ khóa XII, mang ý nghĩa rất quan trọng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết tại hội nghị lần này, Trung ương sẽ bàn về các nội dung: Tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII; thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII; thông qua dự kiến danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội XIII; cho ý kiến về báo cáo công tác tổng kết tài chính Đảng nhiệm kỳ 2016-2020.

Đặc biệt, Tổng bí thư nhấn mạnh Hội nghị Trung ương 15 sẽ tiếp tục hoàn thiện công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

Theo Tổng bí thư, tại Hội nghị Trung ương 13 (tháng 10/2020) và Hội nghị Trung ương 14 (tháng 12/2020), Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định những nội dung quan trọng của công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Sau Hội nghị Trung ương 14, trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, ý kiến giới thiệu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã thảo luận, cân nhắc kỹ và thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt khóa XIII bao gồm: các Ủy viên Bộ Chính trị thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII, và các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII đủ tiêu chuẩn, điều kiện trong độ tuổi tái cử.

Tiếp thu ý kiến của Hội nghị Trung ương 14, Tiểu ban nhân sự và Bộ Chính trị cũng đã nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề nghị giới thiệu bổ sung thêm một số nhân sự lần đầu tham gia Ủy viên Trung ương chính thức và một số Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp đặc biệt tái cử khóa XIII.

Cùng với đó, bổ sung một số nhân sự lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức.

Tổng bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương nghiên cứu kỹ Tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu có liên quan để thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm hoàn chỉnh báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; đồng thời, xem xét, đề cử nhân sự 4 chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa XIII.

“Đây là khâu rất quan trọng”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, Hội nghị Trung ương lần này thời gian họp tuy không dài nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đang bàn và quyết định những phần việc còn lại để chuẩn bị cho Đại hội Đảng XIII.

Tin mới lên