Ngân hàng

Xử lý nợ xấu ở Sacombank: Lực cản lớn từ dịch Covid-19

(VNF) - Kết thúc kỳ 6 tháng, tỷ lệ nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu tại VAMC) chỉ giảm nhẹ, từ mức 10,88% cuối năm 2019 xuống 10,23%, tương đương giảm 0,65 điểm%. Đó là chưa tính đến nợ xấu được cơ cấu lại theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Xử lý nợ xấu ở Sacombank: Lực cản lớn từ dịch Covid-19

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 vừa công bố, nợ xấu nội bảng và tỷ lệ nợ xấu nội bảng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đều tăng. Cụ thể, tính đến hết tháng 6/2020, nợ xấu nội bảng của ngân hàng này đã tăng thêm gần 950 tỷ đồng, khiến tỷ lệ nợ xấu nội bảng tăng từ 1,94% lên 2,15%.

Sự gia tăng này chắc hẳn phần nào có tác động từ dịch Covid-19, theo 2 hướng. Thứ nhất, ảnh hưởng của dịch tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và qua đó, tác động đến chất lượng các khoản vay. Thứ hai, dịch ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng, khiến lượng trích lập dự phòng không được như kỳ vọng trước dịch và do đó, ảnh hưởng đến lượng nợ xấu cần xóa bằng dự phòng.

Điểm đáng khích lệ là trong nửa đầu năm, lượng nợ xấu của Sacombank tại VAMC vẫn giảm được trên 1.700 tỷ đồng, dù mức giảm này vẫn rất khiêm tốn nếu so với con số giảm 8.000 tỷ đồng trong cả năm 2019.

Kết thúc kỳ 6 tháng, tỷ lệ nợ xấu (bao gồm cả nợ xấu nội bảng và nợ xấu tại VAMC) chỉ giảm nhẹ, từ mức 10,88% cuối năm 2019 xuống 10,23%, tương đương giảm 0,65 điểm%. Đó là chưa tính đến nợ xấu được cơ cấu lại theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN.

Nhìn lại, năm 2018, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank đã giảm được 3,84 điểm%. Con số năm 2019 là 4,86 điểm%.

Có thể thấy, Covid-19 đang làm chậm lại đáng kể tiến trình xử lý nợ xấu của Sacombank.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, Sacombank ghi nhận lợi nhuận thuần gần 3.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái với hầu hết các mảng kinh doanh đều khởi sắc. Tuy nhiên, do tăng mạnh trích lập dự phòng lên gấp rưỡi cùng kỳ (từ 1.046 tỷ lên 1.565 tỷ) nên lợi nhuận trước thuế của Sacombank còn lại là 1.428 tỷ đồng, giảm 2,2%.

Tính đến hết ngày 30/6/2020, tổng tài sản của Sacombank ở mức trên 481.000 tỷ đồng, tăng 6,2% sau nửa năm. Trong đó, dư nợ cho vay ở mức 310.694 tỷ đồng, tăng gần 5%.

Tin mới lên