M&A

Yêu cầu thanh tra quá trình thoái vốn, sáp nhập tại Vinamed, Mediplast

(VNF) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 1788/VPCP-V.I ngày 26/2/2018 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ thanh tra làm rõ quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty thiết bị Y tế Việt Nam (Vinamed).

Yêu cầu thanh tra quá trình thoái vốn, sáp nhập tại Vinamed, Mediplast

Yêu cầu thanh tra quá trình thoái vốn, sáp nhập tại Vinamed, Mediplast

Xét báo cáo của Bộ Y tế về việc phản ánh, kiến nghị của bà Lê Thị Minh Châu, cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Y tế Mediplast, Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ thanh tra làm rõ quá trình cổ phần hóa Vinamed; việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Nhựa Y tế (Mediplast), Tổng Công ty cổ phần Y tế (Danameco); việc sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa Y tế vào Tổng Công ty thiết bị Y tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Thanh tra Chính phủ phải hoàn thành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra trong quý II/2018.

Theo đơn thư khiếu nại do bà Lê Minh Châu, đại diện cho các cổ đồng tại Mediplast thì việc thoái vốn Nhà nước tại Mediplast, Danameco có nhiều điểm nghi vấn. Đại diện nhóm cổ đông cho rằng việc sáp nhập không đảm bảo tuân thủ các quy định dẫn đến ảnh hưởng lợi ích cổ đông Nhà nước.

Liên quan đến việc sáp nhập Mediplast vào Vinamed thành một pháp nhân dẫn đến thay đổi tỷ lệ vốn nhà nước từ 20% xuống còn 14%, Bộ Y tế đã từng phúc đáp công văn số 10804/VPCP V-I của Văn phòng Chính phủ về việc phản ánh, kiến nghị của bà Lê Thị Minh Châu.

Bộ Y tế cho rằng, số cổ phần nhà nước trong Vinamed vẫn được giữ nguyên là 1.760.000 cổ phần, sự thay đổi tỷ lệ vốn nhà nước là do vốn điều lệ của Vinamed sau sáp nhập tăng lên (từ 88 tỷ đồng lên hơn 125 tỷ đồng).

Việc sáp nhập không làm giảm trị giá số vốn nhà nước, số lượng cổ phần nhà nước tại Vinamed. Toàn bộ số cổ phần này cũng đã được chuyển giao cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vào ngày 10/10/2017. Mặt khác, tỷ lệ vốn Nhà nước tại Vinamed vẫn còn tiếp tục thay đổi vào năm 2018 khi toàn bộ số vốn nhà nước sẽ được SCIC thực hiện thoái toàn bộ.

Tin mới lên