Thuế

Giá dầu cao hơn dự toán, thu ngân sách từ dầu thô tăng 16,1% so với cùng kỳ

(VNF) - Thu ngân sách từ dầu thô trong 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 37.854 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá dầu cao hơn dự toán, thu ngân sách từ dầu thô tăng 16,1% so với cùng kỳ

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2017 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 111.900 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 10/2017 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 111.900 tỷ đồng, bằng 11,6% so với dự toán và bằng 119,2% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế thu ngân sách 10 tháng năm 2017 của ngành Thuế ước đạt 803.365 tỷ đồng, bằng 82,9% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu từ dầu thô tháng 10/2017 ước đạt 4.090 tỷ đồng, bằng 10,7% dự toán, bằng 148,9% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế thu từ dầu thô 10 tháng 2017 ước đạt 37.854 tỷ đồng, bằng 98,8% dự toán, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thuế, thu từ dầu thô đạt khá chủ yếu do giá dầu thanh toán bình quân 10 tháng ước đạt 53,9 USD/thùng, cao hơn 3,9 USD/thùng so với giá dự toán và tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thanh toán dầu thô 10 tháng ước đạt 11.268 nghìn tấn, bằng 91,8% so với dự toán, bằng 89,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, thu nội địa tháng 10 ước đạt 107.810 tỷ đồng. Số thu không kể tiền sử dụng đất ước đạt 101.210 tỷ đồng. Lũy kế thu nội địa 10 tháng đầu năm 2017 ước đạt 765.511 tỷ đồng, bằng 82,3% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.

So với dự toán pháp lệnh được giao, tính đến tháng 10/2017 có 11/17 khoản thu, sắc thuế có số thu đạt trên 83% dự toán gồm: Thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 84,2%; Thu phí, lệ phí ước đạt 101,9%; Thu từ xổ số ước đạt 98,9%; Tiền sử dụng đất ước đạt 135,2%; Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước ước đạt 171,2%; Lệ phí trước bạ ước đạt 86,4%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 111,6%; thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 83,5%...

Tin mới lên