Tiêu điểm

Không luân chuyển những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút

(VNF) - Cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút sẽ không được điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác.

Không luân chuyển những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút

Một buổi lễ công bố quyết định luân chuyển cán bộ. Ảnh tư liệu

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, với mục đích tạo nguồn cán bộ lâu dài, nhất là lãnh đạo chủ chốt ở các ngành, các cấp và cán bộ cấp chiến lược.

Quy định nêu rõ việc tiếp tục thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ kết hợp chặt chẽ với bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Quá trình thực hiện quy định phải bảo đảm dân chủ, khách quan; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen...

Bộ Chính trị yêu cầu chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút.

Cán bộ luân chuyển phải là người trẻ, trong quy hoạch, có triển vọng phát triển; thời gian luân chuyển ít nhất là ba năm (36 tháng) đối với một chức danh (trừ chức danh kiêm nhiệm). 

Quy định đưa ra năm bước cụ thể thực hiện luân chuyển cán bộ, đầu tiên là căn cứ vào nhu cầu, các đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ và xây dựng kế hoạch trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương; sau khi có chủ trương, các đơn vị liên quan mới tiến hành bước tiếp theo.

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, cả nước đã luân chuyển 18.840 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; luân chuyển kết hợp với bố trí một số chức danh lãnh đạo không phải người địa phương đối với 3.121 lượt cán bộ ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hồi tháng 3/2014, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã công bố danh sách luân chuyển 44 cán bộ Trung ương về các địa phương giữ chức vụ Phó bí thư hoặc Phó chủ tịch tỉnh, thành. Đến nay, nhiều cán bộ trong danh sách này đã giữ vị trí cấp trưởng nơi công tác, như: ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Tư pháp; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam; ông Lê Minh Khái, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu; ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên; ông Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên...

Gần đây, tháng 5/2017, Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với một số Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban cán sự Đảng một số bộ, ngành, về việc thực hiện kết luận 24 (năm 2012) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý gắn với quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Tin mới lên