Analytic

Thị trường

Kiến nghị chuyển đổi hình thức dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành từ BOT sang BT

Kiến nghị chuyển đổi hình thức dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành từ BOT sang BT

Mặc dù dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành (Cao Lộc – Lạng Sơn) được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2051/QĐ-UBND vào ngày 02/10/2008 theo hình thức BOT, nhưng đến nay dự án này vẫn đang gặp nhiều vướng mắc và chưa được thực triển khai.
Thế Giới Di Động sẽ bán Bphone 2?

Thế Giới Di Động sẽ bán Bphone 2?