Tài chính

274 cửa hàng tạm đóng cửa do Covid-19, PNJ báo doanh thu tháng 7 giảm 62%

(VNF) - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 7 và 7 tháng năm 2021.

274 cửa hàng tạm đóng cửa do Covid-19, PNJ báo doanh thu tháng 7 giảm 62%

274 cửa hàng tạm đóng cửa do Covid-19, PNJ báo doanh thu tháng 7 giảm tới 62,6%.

Theo PNJ, tháng 7/2021 là một tháng đặc biệt do tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc và nghiêm trọng tại TP. HCM. Đến cuối tháng 7, PNJ đã tạm đóng 274 cửa hàng trên toàn hệ thống để thực hiện nghiêm chỉnh việc giãn cách xã hội.

Riêng tháng 7, PNJ chỉ đạt 489 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 62,6% so với cùng kỳ. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế 32 tỷ đồng trong khi cùng kỳ tháng 7/2020 lãi hơn 55 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, PNJ đạt 12.126 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 704 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,9% và 41,8% so với cùng kỳ. Như vậy, 7 tháng đầu năm, PNJ đã thực hiện được 57,2% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Về tăng trưởng doanh thu theo kênh, doanh thu kênh lẻ lũy kế 7 tháng của PNJ tăng trưởng 32,4% so với thời điểm cùng kỳ .

Doanh thu sỉ 7 tháng tăng 13,8% so với cùng kỳ, tiếp tục đóng góp đáng kể trong hoạt động kinh doanh của PNJ. Tăng trưởng doanh thu vàng miếng gấp rưỡi cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 7 đạt 19,6%, cải thiện so với mức 17,7% cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 7 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 18,6% so với mức 19,4% cùng kỳ 2020.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 7 của PNJ cũng giảm 16,9% so với cùng kỳ 2020. 7 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 58,5%.

Trong tháng 7, PNJ đã mở thêm một cửa hàng PNJ Gold và đóng 1 cửa hàng PNJ Silver.  Lũy kế 7 tháng, PNJ đã mở mới 13 cửa hàng PNJ Gold, đóng 15 cửa hàng PNJ Silver, một cửa hàng CAO.

Tính tới cuối tháng 7, PNJ có tổng cộng 412 cửa hàng gồm 310 cửa hàng PNJ Gold, 69 cửa hàng PNJ Watch, 26 cửa hàng PNJ Silver và 7 cửa hàng CAO, PNJ Art, Style.

Bên cạnh đó, PNJ vẫn duy trì hệ thống giao hàng online và vận hành các cửa hàng không bị ảnh hưởng do chính sách giãn cách xã hội từ ở một số địa phương ngoài TP HCM.

Tin mới lên