Tài chính

3 cổ phiếu ‘họ FLC’ chỉ được giao dịch trong phiên chiều

(VNF) - FLC, HAI và ROS đều bị đưa từ diện kiểm soát sang hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6/2022.

3 cổ phiếu ‘họ FLC’ chỉ được giao dịch trong phiên chiều

3 cổ phiếu họ FLC chỉ được giao dịch trong phiên chiều

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã đưa ra thông báo với 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE), Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I (HoSE: HAI) và Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (HoSE: ROS) về việc chuyển cổ phiếu từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6/2022.

Theo đó, cả 3 công ty này đều chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 quá 45 ngày so với thời hạn quy định, thuộc trường chứng khoán bị hạn chế giao dịch theo quy định của pháp luật.

Như vậy, FLC, HAI và ROS sẽ chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh tập trung và thoả thuận.

Về việc chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021, cả FLC và ROS đều giải trình với lý do đơn vị thực hiện kiểm toán cho doanh nghiệp này là Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt kể từ ngày 30/3/2022 bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích thuộc lĩnh vực chứng khoán.

Theo giải trình của HAI, công ty này cho biết trong quá trình thực hiện việc lập báo cáo tài chính năm 2021, một số hạng mục phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của Covid-19 nên công ty cần có thời gian thêm để đánh giá lại.

Ngoài ra, HAI cũng cho biết thêm đại diện đơn vị kiểm toán và nhân sự kế toán tài chính của công ty bị nhiễm Covid-19 trong giai đoạn chốt báo cáo, ảnh hưởng đến vấn đề sức khoẻ và phải điều chỉnh nhân sự khác thay thế dẫn đến công tác hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 cùng đơn vị kiểm toán bị gián đoạn.

Được biết, FLC mới đây đã bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 100 triệu đồng vì chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2021.

HoSE trước đó đã 2 lần nhắc nhở FLC về việc công bố các tài liệu này.

Ba cổ phiếu họ FLC nêu trên hiện đều đang giao dịch ở mức giá dưới mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Trong đó FLC đóng cửa phiên 25/5 ở mức giá 6.660 đồng/cổ phiếu, HAI là 3.400 đồng/cổ phiếu và ROS là 4.400 đồng/cổ phiếu. 

Tin mới lên