Tài chính

8 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 300 triệu USD, hút về 24 tỷ USD

(VNF) – Trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 313,48 triệu USD, theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

8 tháng, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 300 triệu USD, hút về 24 tỷ USD

Cụ thể, trong 8 tháng, cả nước có 93 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 271,46 triệu USD. Ngoài ra, có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 42 triệu USD.

Trong 8 tháng, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD (chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,84 triệu USD (chiếm 20,3%). Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 45,87 triệu USD, (chiếm 14,6%), còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Thống kê cho thấy Việt Nam đã đầu tư sang 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 95,19 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư; tiếp theo là Australia với 37,7 triệu USD; Slovakia  với 35,93 triệu USD…

Về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tính đến ngày 20/8, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Cũng tính đến thời điểm trên, cả nước có 1.918 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới là 13,48 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,58 tỷ USD, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2017. 

Ngoài ra, cả nước có 4.551 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ 2017.

Tính chung trong 8 tháng qua, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 24,35 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực; trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ nhất với tổng số vốn đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 44% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo sau là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,87 tỷ USD, chiếm 7,6% tổng vốn đầu tư đăng ký...

Một số dự án lớn được cấp phép đầu tư trong 8 tháng qua có thể kể đến như: dự án Thành phố thông minh tại xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội, tổng vốn đầu tư 4,138 tỷ USD do Sumitomo Corporation (Nhật Bản) Bản đầu tư; dự án Nhà máy sản xuất polypropylene (PP) và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,201 tỷ USD do Hyosung Corporation (Hàn Quốc) đầu tư tại Bà Rịa – Vũng Tàu…

Tin mới lên