M&A

Bamboo Capital (BCG) lập thêm công ty con mảng điện LNG

(VNF) - Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa thông qua kế hoạch thành lập công ty con.

Bamboo Capital (BCG) lập thêm công ty con mảng điện LNG

Bamboo Capital (BCG) lập thêm công ty con mảng điện

Bamboo Capital dự kiến góp 99 tỷ đồng, tương đương 99% vốn điều lệ, tại pháp nhân mới là Công ty Cổ phần BCG LNGPower. Được biết, doanh nghiệp thành viên này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng công trình điện, sản xuất và truyền tải điện.

Bamboo Capital ủy quyền cho ông Nguyễn Hồ Nam, chủ tịch HĐQT, là người đại diện phần vốn góp tại doanh nghiệp.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020, BCG ghi nhận doanh thu trên 1.900 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 99% so với năm trước.

Với kết quả này, doanh nghiệp đã gần như cán đích mục tiêu doanh thu và vượt hơn 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của BCG tăng hơn 230% so với đầu năm lên mức 24.055 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu dài hạn đạt 6.987 tỷ đồng, chiếm 29% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 5.963 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn là 4.048 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản; tồn kho là 2.322 tỷ đồng, chiếm 9,7% tổng tài sản.

Kết phiên giao dịch 26/3, cổ phiếu BCG giảm 400 đồng về 14.300 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên