Tiêu điểm

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thảo luận, cho ý kiến 10 nội dung quan trọng

Sáng 28/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) được tổ chức dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ và các Phó Bí thư Thành ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thảo luận, cho ý kiến 10 nội dung quan trọng

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị sẽ xem xét, thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của Thành ủy; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy.

Đồng thời, hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, kế hoạch liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là những nội dung sẽ được xem xét, quyết nghị tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2020 diễn ra trong tuần tới, như: Phương hướng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2021-2025; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thành phố; định hướng Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 và 3 năm 2021-2023...

Hội nghị cũng sẽ xem xét tình hình thực hiện ngân sách của thành phố năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2021; định hướng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII, Thành ủy đã thực hiện phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; thực hiện một bước về kiện toàn công tác tổ chức cán bộ; tổ chức tổng kết công tác Đại hội; chủ động ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, hoàn thiện và tổ chức xuất bản để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến các văn kiện của Đại hội; đồng thời tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN; công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tích cực cho triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII trong giai đoạn 2021-2025 và năm 2021.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP tiến hành Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt mà còn có tính lâu dài cho cả nhiệm kỳ.

Thứ nhất, về quy chế, hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, đồng chí nêu rõ: Căn cứ Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị yêu cầu “sau Đại hội, cấp ủy khóa mới xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội”, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp các ban Đảng, Đảng đoàn HĐND TP, Ban cán sự đảng UBND TP và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay, các quy định của pháp luật về quy hoạch, đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo hình thức PPP và một số quy định của Trung ương mới được sửa đổi và ban hành, do đó, trên nguyên tắc kế thừa những nội dung vẫn còn giá trị thực tiễn của các bản Quy chế các khóa trước, cần cập nhật các quy định mới của Trung ương Đảng và quy định pháp luật để xây dựng Quy chế làm việc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy. 

Đối với Chương trình công tác toàn khóa, bên cạnh các nội dung công việc có tính chất thường xuyên, Chương trình được đề xuất tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Các nội dung về tổ chức sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội; các nội dung về việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy; các nội dung thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Thứ hai, về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, trong đó về Quy chế làm việc của UBKT Thành ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thêm về: Căn cứ và nguyên tắc xây dựng Quy chế; về thể thức ban hành là “Quy chế” hay ban hành “Quyết định” kèm theo Quy chế tương tự như Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; về kết cấu và nội dung dự thảo Quy chế đã đảm bảo bám sát các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tiễn của TP chưa?

Trong đó, về Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến Chương trình đã bám sát Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII hay chưa, những vấn đề cần bổ sung hoặc điều chỉnh, tập trung vào các nội dung gồm 10 nhiệm vụ trọng tâm về kiểm tra, giám sát đã được nêu cụ thể tại Tờ trình của UBKT Thành ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. 

Thứ ba, đối với Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vì sao trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19 nhưng kinh tế của Thủ đô vẫn tăng trưởng tích cực, gấp 1,5 lần mức chung của cả nước; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vẫn đạt dự toán và tăng 3,5% so với cùng kỳ; tình hình dịch bệnh, thời tiết không thuận lợi nhưng nông nghiệp vẫn tăng 4,2%, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây; là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất nhưng lĩnh vực dịch vụ vẫn tăng 3,1%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 2,4%, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng hơn 10% so với cùng kỳ…

Đồng thời, đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình, tập trung thảo luận: Vì sao hoạt động của các DN Nhà nước của TP vẫn kém hiệu quả; công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn DN nhà nước vẫn còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra; công tác giải ngân vốn đầu tư công tuy có tăng so với cùng kỳ nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; một số chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch, chỉ số SIPAS và PAPI còn ở mức thấp; nạn ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, rác thải vẫn chậm được giải quyết. 

Thứ tư, đối với các nội dung về phát triển KT-XH, tài chính - ngân sách, đầu tư công của TP, Bí thư Thành ủy khẳng định: Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (giai đoạn 2021-2025); Kế hoạch tài chính - ngân sách 5 năm (giai đoạn 2021-2025), 3 năm (giai đoạn 2021-2023) và Kế hoạch đầu tư công trung hạn của TP 5 năm (giai đoạn 2021-2025) sẽ được HĐND TP khóa XVI xem xét, quyết định trong năm 2021, dự kiến vào tháng 8/2021 sau khi có Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII, tỷ lệ điều tiết ngân sách của TP giai đoạn 2022-2025 được cấp có thẩm quyền quyết định theo hướng dẫn của Chính phủ. 

Về kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của TP, đồng chí đề nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến chủ yếu về các nội dung: Sự phù hợp của các kế hoạch này với các định hướng lớn về khung kế hoạch 5 năm, 3 năm đã trình Ban Chấp hành; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH, đầu tư công năm 2020, những kết quả nổi bật, những tồn tại, yếu kém, những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành; chủ đề của năm 2021: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Trong đó, nhấn mạnh về chủ đề công tác năm 2021, Bí thư Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã thảo luận rất nhiều, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã tiếp thu, trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP cho ý kiến về chủ đề này. Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ này, TP phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương không chỉ trong Đảng mà trong toàn hệ thống chính trị, nhằm tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với Đảng bộ TP, đối với Nhân dân, đối với cộng đồng DN. Chúng ta đã có nhiều nghị quyết đã ban hành, quan trọng là giờ đây phải hành động như thế nào, với tinh thần đổi mới sáng tạo và với tư duy phát triển.

“Hội nghị lần thứ hai này có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII. Khối lượng công việc rất lớn, thời gian lại không có nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, phát biểu, cho ý kiến trong thảo luận ở tổ, cũng như tại phiên họp toàn thể vào các văn bản trình Ban Chấp hành. Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp thu, giải trình các nội dung thảo luận tại phiên bế mạc” - Bí thư Thành ủy cho biết.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trình bày Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về việc xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày Tờ trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về việc xây dựng Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII.

Theo Chương trình công tác toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII sẽ tổ chức 26 Hội nghị Thành ủy, từ tháng 10/2020 đến tháng 10/2025.

Tin mới lên