Hồ sơ VNF

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 của Chính phủ

(VNF) - Theo báo cáo của VCCI, 2020 là một năm vô cùng đặc biệt. Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có cả những vấn đề về môi trường kinh doanh.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02 và Nghị quyết 35 của Chính phủ

Thực hiện yêu cầu phòng chống dịch bệnh như giãn cách xã hội, giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin… đã tác động sâu sắc đến hoạt động bình thường giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.

Ví dụ, trong thời gian giãn cách xã hội tháng 3/2020, hệ thống tòa án các cấp đã ngừng việc nhận đơn trực tiếp và không mở các phiên tòa nhằm bảo đảm chống dịch. Một số cơ quan nhà nước tại các địa phương bị cách ly, phong toả cũng phải ngừng hoạt động hoặc hoạt động trong tình trạng thiếu nhân sự, phần nào đã ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Tuy nhiên, cũng do bối cảnh dịch bệnh nên nhiều cơ quan và doanh nghiệp đã chuyển dần sang làm việc trên môi trường điện tử. Bối cảnh này vừa tạo nhu cầu và động lực khiến quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế và các hoạt động quản lý nhà nước diễn ra nhanh hơn.

Bên cạnh đó, năm 2020 cũng là năm cuối nhiệm kỳ của nhiều cơ quan Đảng, cơ quan chính quyền và của nhiều vị trí chức danh quan trọng. Các cơ quan sẽ phải dành một phần thời gian để thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự và tổ chức bộ máy. So với các năm trước thì bối cảnh này cũng sẽ có tác động không nhỏ đến việc tập trung thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong bối cảnh đó, các kết quả khảo sát doanh nghiệp cho thấy, nhiều cơ quan nhà nước vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Nhiều nội dung, chỉ số có sự tăng điểm hoặc nhận được đánh giá tích cực hơn từ các doanh nghiệp so với năm 2019.

Mặc dù vẫn tiếp tục có sự tiến bộ, song tốc độ cải thiện điểm số dường như chậm lại so với các năm trước đó. Thêm vào đó, điểm số các lĩnh vực cũng không còn quá chênh lệch. Các lĩnh vực có điểm số thấp ở các năm trước lại có sự tăng điểm trong năm 2020, trong khi các lĩnh vực vốn đang có điểm cao nhiều năm lại giảm điểm.

Trong báo cáo này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các dữ liệu từ PCI phản ánh đánh giá của các doanh nghiệp về các vấn đề môi trường kinh doanh. Điều tra này do VCCI và USAID thực hiện hàng năm từ 2006 đến 2020, với hơn 8000 doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc tham gia trả lời phiếu khảo sát mỗi năm. Phiếu điều tra có các câu hỏi để doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyển biến từng lĩnh vực có liên quan trong Nghị quyết 02 và nhiều vấn đề khác có liên quan.

Nhìn về tổng thể, đánh giá trung bình chung của các doanh nghiệp về việc thực hiện Nghị quyết 02 năm 2020 của các bộ ngành địa phương vẫn tích cực hơn so với năm 2019. Tuy nhiên, tốc độ cải thiện chỉ số đã chậm lại.

Việc thực hiện một số biện pháp, nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết 02 năm 2020 cũng đang bị chậm tiến độ. Rất nhiều các đầu mục công việc đến đầu năm 2021 mới chỉ trong giai đoạn xây dựng dự thảo hoặc triển khai lấy Ý kiến chứ chưa hoàn thành. Một số nội dung công việc cụ thể và tiến độ thực hiện sẽ được kể đến ở các phần sau của báo cáo.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02 năm 2020 và Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ do VCCI thực hiện tại đây.

Tin mới lên