Hồ sơ VNF

Báo cáo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - VBF giữa kỳ 2019

(VNF) - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) là một mẫu hình đặc sắc và hiệu quả của quan hệ đối tác công - tư trong lĩnh vực hoạch định chính sách và thúc đẩy cải cách kinh tế ở Việt Nam.

Báo cáo Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - VBF giữa kỳ 2019

Theo ông Vũ Tiến Lộc, với chủ đề là cơ hội của Việt Nam trong xu thế chuyển dịch thương mại toàn cầu, Diễn đàn đã phác họa nên bức tranh về môi trường kinh doanh và chất lượng thể chế ở Việt Nam.

Trong bức tranh ấy có những điểm sáng là: cải cách thể chế có thêm nhiều động lực, niềm tin ở cộng đồng kinh doanh tiếp tục được khơi dậy, và phần lớn các doanh nghiệp đều kế hoạch tiếp tục mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh, xu hướng khởi nghiệp sáng tạo được thúc đẩy.

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp cũng bày tỏ một số quan ngại liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, việc thực thi Chính phủ điện tử, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập và thực thi các Hiệp định Thương mại Tự do, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng Việt Nam cần sớm khắc phục các vấn đề trên bằng kỷ luật thực thi nghiêm túc để tạo không gian phát triển mới cho đất nước.

Chủ tịch VCCI cũng cho biết cộng đồng doanh nghiệp đã hiến kế với Chính phủ và các Bộ, Ngành những giải pháp để thúc đẩy phát triển nền kinh tế đất nước. Trong đó, bao gồm phát triển nền kinh tế số, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tăng cường Quan hệ Đối tác Công tư, phát triển doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, ứng dụng năng lượng sạch vào nền nông nghiệp thông minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,v.v.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp cũng mong được đối thoại và hợp tác với các cơ quan Chính phủ trong việc xây dựng bản Nghị định thực thi Luật An ninh mạng để vừa bảo đảm an ninh, an toàn, vừa không tạo ra những rào cản cho nền kinh tế số.

Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban Đối tác công - tư, ông Vũ Tiến Lộc hi vọng các cơ quan Chính phủ, các thành viên của VBF, các tổ chức quốc tế sẽ tham gia tích cực vào hoạt động của Ủy ban này để thúc đẩy việc huy động các nguồn lực xã hội trong và ngoài nước cho phát triển trong thời gian tới.

Quý độc giả quan tâm có thể xem tài liệu Diễn đàn doanh nghiệp Việt nam giữa kỳ 2019 tại đây.

Tin mới lên