Hồ sơ VNF

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

(VNF) - Dự kiến dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2020 là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019; tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.

Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Bộ Tài chính vừa công bố “Báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trình Quốc hội”.

Theo báo cáo, dự kiến dự toán thu NSNN năm 2020 là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 3,8% so với ước thực hiện năm 2019; tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 22,2% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 19,4% GDP.

Dự kiến dự toán chi NSNN năm 2020 là hơn 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với dự toán chi năm 2019.

Bộ Tài chính cho biết, chi NSNN năm 2020 sẽ được thực hiện trên nguyên tắc: tăng tỷ trọng chi cho đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên gắn với mục tiêu tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới đơn vị sự nghiệp công; bố trí chi trả nợ lãi đầy đủ, đúng hạn, quản lý chặt các khoản vay, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; tiếp tục cải cách tiền lương từ 1/7/2020 (tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng tương ứng); bố trí dự phòng, dự trữ quốc gia đảm bảo xử lý kịp thời các nhiệm vụ cấp bách phát sinh trong năm.

Cũng trong báo cáo này, Bộ Tài chính cũng công khai dự kiến kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2020 - 2022.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo ngân sách dành cho công dân về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại đây.

Tin mới lên