Hồ sơ VNF

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 của SSI

(VNF) - Lượng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) phát hành giảm mạnh trong quý IV nhưng năm 2020 vẫn là một năm tăng trưởng bùng nổ với 455.000 tỷ đồng TPDN được phát hành (+48,4% so với năm 2019). Quy mô thị trường TPDN tăng thêm gần 40% và hiện chiếm khoảng 12% GDP của Việt Nam.

Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 của SSI

Năm 2020 vẫn là một năm tăng trưởng bùng nổ với 455.000 tỷ đồng TPDN được phát hành.

Theo báo cáo SSI, lượng vốn huy động cho các dự án điện mặt trời tăng vọt từ 8.400 tỷ đồng (2019) lên 30.000 tỷ đồng (2020) trong đó tập trung nhiều vào các dự án ở Ninh Thuận, Đăk Lăk. Kế hoạch cắt giảm năng lượng tái tạo của Tập đoàn Điện lực do dư thừa nguồn cung có thể làm gia tăng rủi ro với trái phiếu điện mặt trời.

Trong khi đó, trái phiếu bất động sản vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (40,1%) trong tổng phát hành toàn thị trường dù là nhóm chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi các quy định chặt chẽ về điều kiện phát hành tại Nghị định 81. Tổng lượng trái phiếu bất động sản không có tài sản đảm bảo hoặc đảm bảo bằng cổ phiếu phát hành năm 2020 là gần 63.000 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết các ngân hàng gia tăng đầu tư TPDN trong năm 2020, số TPDN mà các NHTM nắm giữ tăng 47% so với cuối 2019. Các NHTM có thể sẽ giảm lượng đầu tư TPDN trong năm 2021 do siết chặt quản lý từ NHNN.

Đáng chú ý, khung pháp lý có nhiều thay đổi quan trọng trong đó nổi bật nhất là yêu cầu nhà đầu tư TPDN phát hành riêng lẻ phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Ngoài ra, trong năm 2021, lượng TPDN dưới hình thức phát hành ra công chúng sẽ cải thiện nhưng phát hành riêng lẻ sẽ vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu. Thị trường TPDN sẽ giảm nhiệt so với 2020 nhưng vẫn rất sôi động và môi trường lãi suất thấp vẫn là động lực cơ bản.

Quý độc giả quan tâm có thể xem toàn văn báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 tại đây.

 

Tin mới lên