Nhân vật

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(VNF) - Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, vừa được hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bí thư Trung ương Đảng Đỗ Văn Chiến làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 12/4, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ tư, khóa IX để hiệp thương cử Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và nhân sự bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch, UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX.

Theo đó, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất cao hiệp thương cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn đã được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Được biết, ông Đỗ Văn Chiến sinh ngày 10/11/1962, quê quán ở xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Ông là người dân tộc Sán Dìu, có trình độ kỹ sư nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Chiến là ủy viên Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII; bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, ông Đỗ Văn Chiến từng làm phó Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái; phó giám đốc Xí nghiệp Nông công nghiệp chè Tân Trào thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp chè Việt Nam.

Năm 1993, ông bắt đầu bước vào con đường sự nghiệp chính trị với chức vụ đầu tiên là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Sau đó, ông lần lượt trải qua các chức vụ như: phó trưởng Ban Tài chính - Quản trị Tỉnh ủy Tuyên Quang; phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang; Tỉnh ủy viên; ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang.

Từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2011, ông là phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang. Đến tháng 8/2011, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ tháng 2/2015, ông Đỗ Văn Chiến được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, sau đó được bổ nhiệm làm bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ 2016.

Ngày 31/3/2021, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Chiến giữ chức Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2019 - 2024); sau đó giới thiệu ông để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử giữ chức chủ tịch.

Tin mới lên