Ngân hàng

BIDV tính phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu

(VNF) – BIDV vừa được NHNN phê duyệt phương án phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2017. Nhiều khả năng trước khi phát hành lượng trái phiếu này, BIDV sẽ tiến hành mua lại các trái phiếu tính vào vốn cấp 2 trước đây để tạo dư địa mua mới, đồng thời giảm thiểu mức độ khấu trừ vốn cấp 2.

BIDV tính phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu

BIDV vừa được NHNN phê duyệt phương án phát hành trái phiếu tối đa 20.000 tỷ đồng trong năm 2017

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành quyết định số 973/QĐ-NHNN về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), theo đó, NHNN chấp thuận cho BIDV phát hành trái phiếu năm 2017 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 20.000 tỷ đồng.

Mục đích phát hành, tên gọi trái phiếu, đồng tiền phát hành, thời hạn, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, phương thức phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi, địa điểm trả gốc và lãi thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2017 đính kèm Công văn số 1573/BIDV.ALCO ngày 29/3/2017 của BIDV.

Lãi suất trái phiếu do BIDV quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho BIDV.

Vẫn theo quyết định trên, đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Đối tượng mua trái phiếu do BIDV phát hành lần đầu trên thị trường sơ cấp không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

NHNN cho phép BIDV mua lại trái phiếu năm 2017 theo nội dung mua lại trái phiếu nêu tại Phương án phát hành năm 2017 trên cơ sở tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định hiện hành và các quy định mua lại trái phiếu.

Trường hợp trái phiếu được tính vào vốn cấp 2 thì việc mua lại trái phiếu phải phù hợp với quy định hiện hành tại các văn bản pháp luật có liên quan.

BIDV

Quyết định của NHNN về việc chấp thuận phương án phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2017 của BIDV

Động thái mở đường phát hành trái phiếu với quy mô có thể lên tới 20.000 tỷ của BIDV phần nhiều xuất phát từ áp lực đáp ứng chuẩn về vốn của hiệp ước Basel II.

Mặc dù còn dư địa bán cổ phần rất lớn, lên tới gần 30% nhưng nhiều năm nay, dù đã qua nhiều lần đám phán với hàng chục định chế tài chính nhưng BIDV vẫn chưa tìm được đối tác phù hợp. Vốn cấp 1 của BIDV theo đó rất khó tăng.

Phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu được cho là giải pháp tăng vốn cấp 2 của BIDV trong tình cảnh khó khăn này.

Liên quan đến việc tăng vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu, theo quy định hiện hành, tổng giá trị các khoản trái phiếu chuyển đổi (thỏa mãn điều kiện vốn cấp 2) và các công cụ nợ khác (thỏa mãn điều kiện vốn cấp 2) có giới hạn tối đa bằng 50% giá trị vốn cấp 1. Tổng giá trị vốn cấp 2 tối đa bằng 100% giá trị vốn cấp 1.

Được biết, hiện dư địa tăng vốn cấp 2 của BIDV không còn nhiều. Nhiều khả năng trước khi phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng trái phiếu trên, BIDV sẽ tiến hành mua lại các trái phiếu thỏa mãn điều kiện vốn cấp 2 trước đây, nhằm tạo dư địa phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2 mới, đồng thời giảm thiểu mức độ khấu trừ vốn cấp 2.

Theo quy định của NHNN, trong thời gian 5 năm cuối cùng trước khi đến hạn chuyển đổi, thanh toán, sau mỗi năm gần đến hạn chuyển đổi, thanh toán, giá trị các khoản trái phiếu chuyển đổi (thỏa mãn điều kiện vốn cấp 2) và các công cụ nợ khác (thỏa mãn điều kiện vốn cấp 2) phải khấu trừ 20% giá trị ban đầu.

Tin mới lên