Tiêu điểm

Bỏ chứng minh nhân dân, nhiều thủ tục hành chính bị xóa sổ

(VNF) – Theo Nghị quyết 112 của Chính phủ về việc bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân sẽ giúp hàng loạt thủ tục hành chính bị xóa sổ.

Bỏ chứng minh nhân dân, nhiều thủ tục hành chính bị xóa sổ

Nhiều thủ tục hành chính không cần tới chứng minh nhân dân

Cụ thể, theo Nghị quyết 112, các thủ tục hành chính dưới đây sẽ không cần tới chứng minh nhân dân (CMND):

Quản lý xuất nhập cảnh không cần CMND

Đối với thủ tục cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia, Nghị quyết 112 bãi bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân của cán bộ, nhân viên khi nộp hồ sơ (quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 42/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ Công an).

Thủ tục cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh cũng sẽ được bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu (quy định tại Điều 4 Thông tư số 43/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ Công an).

Ngoài ra, người dưới 14 tuổi cũng không cần xuất trình chứng minh nhân dân khi thực hiện thủ tục "Cấp giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Công an cấp xã" (quy định tại Điều 6 Thông tư số 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013 của Bộ Công an).

XEM THÊM: BỘ TRƯỞNG CÔNG AN NÓI VỀ BỎ HỘ KHẨU

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không cần CMND

Nghị quyết 112 bỏ yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân đối với người đến làm thủ tục đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. 

Đối với chủ xe là người Việt Nam: quá trình đăng ký, cấp biển số xe không yêu cầu xuất trình "Sổ hộ khẩu"; không yêu cầu giấy tờ ủy quyền đối với thân nhân trong cùng một gia đình trong hộ khẩu.

>> Xem thêm: Toàn văn Nghị quyết 112: Bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Cấp, quản lý chứng minh nhân dân

Theo Nghị quyết 112, các thủ tục cấp mới, cấp đổi và cấp lại chứng minh nhân dân (9 số) đang được thực hiện ở cấp tỉnh và cấp huyện sẽ được bãi bỏ.

Vì vậy, các nhóm thủ tục hành chính về cấp và quản lý chứng minh nhân dân quy định tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP, Nghị định 170/2007/NĐ-CP của chính phủ, Thông tư số 04/1999/TT-BCA, Thông tư số 18/2014/TT-BCA, Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA của Bộ Công an đều được bãi bỏ.

Căn cước công dân sẽ thay thế chứng minh nhân dân

Tới đây, khi Nghị định 112 được thực hiện, người dân từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ không phải dùng chứng minh nhân dân nữa, mà chỉ còn căn cước công dân. Trong đó, số thẻ căn cước cũng đồng thời là số định danh cá nhân.

>> Xem thêm: Bỏ hộ khẩu, chứng minh nhân dân: Thay thế bằng giấy tờ nào?

Theo Nghị quyết 112, Thủ tướng giao Bộ Công an căn cứ nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính được Chính phủ thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các thủ tục hành chính nêu trong phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết này thì Bộ Công an chủ động triển khai, thực thi phương án theo nội dung quy định tại văn bản quy phạm pháp luật mới, đồng thời thông báo đến Ban Chỉ đạo Đề án 896.

Nghị quyết 112 có hiệu lực từ ngày ký 30/10/2017, nhưng việc chính thức bỏ chứng minh nhân dân phải chờ đến năm 2020, thời điểm mà theo kế hoạch sẽ xây dựng xong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo Đề án dữ liệu công dân, đến năm 2020 thông tin công dân sẽ được cập nhật – tức là lúc đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xây dựng xong.

>> Xem thêm: Những thủ tục hành chính nào sẽ không cần sổ hộ khẩu?

Tin mới lên