Tài chính

Bộ đôi công ty của bầu Đức đặt mục tiêu 2020 trái ngược: HAGL lỗ 356 tỷ, HAGL Agrico lãi 566 tỷ

(VNF) - Trong khi HAGL Agrico đặt kế hoạch lãi 566 tỷ đồng thì HAGL lại đặt kế hoạch lỗ hợp nhất 356 tỷ đồng.

Bộ đôi công ty của bầu Đức đặt mục tiêu 2020 trái ngược: HAGL lỗ 356 tỷ, HAGL Agrico lãi 566 tỷ

Bộ đôi công ty của bầu Đức đặt mục tiêu 2020 trái ngược: HAGL lỗ 356 tỷ, HAGL Agrico lãi 566 tỷ

HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) vừa đồng loạt công bố tờ trình các vấn đề cần thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thay mặt HĐQT, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức cho biết năm 2020, dự kiến HAGL sẽ đạt mức doanh thu thuần là 5.082 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su.

Ở mảng cây ăn trái, theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái vẫn sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2020 của công ty, dự kiến mang lại 4.672 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 92% trong cơ cấu doanh thu

Cụ thể, dự kiến năm 2020, sản lượng chuối sẽ đạt 350.591 tấn, mang lại doanh thu 4.187 tỷ đồng, đóng góp 82,4% trong cơ cấu doanh thu. Mít dự kiến đạt sản lượng 12.715 tấn, mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu. Thanh Long dự kiến đạt sản lượng 12.023 tấn, mang lại doanh thu 231 tỷ đồng, đóng góp 4,5% trong cơ cấu doanh thu;

Mủ cao su và một số loại cây khác dự kiến mang lại doanh thu 146 tỷ đồng, đóng góp 2,9% trong cơ cấu doanh thu.

Doanh thu khác dự kiến mang lại doanh thu khoảng 264 tỷ đồng, đóng góp 5,2% trong cơ cấu doanh thu.

Đáng chú ý, năm 2020, HAGL đặt kế hoạch lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng.

Có phần hơi khác biệt về sản lượng trái cây dù kết quả kinh doanh của HAGL Agrico được hợp nhất vào HAGL, năm 2020, HAGL Agrico dự kiến chuối sẽ đạt sản lượng 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỷ đồng, đóng góp 86,09% trong cơ cấu doanh thu.

Mít dự kiến đạt sản lượng 12.565 tấn, mang lại doanh thu 239 tỷ đồng, đóng góp 5,55% trong cơ cấu doanh thu. Thanh long dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 10.973 tấn, mang lại doanh thu 215 tỷ đồng, đóng góp 4,99% trong cơ cấu doanh thu. Cao su và một số loại trái cây khác mang lại doanh thu 145 tỷ đồng, đóng góp 3,37% trong cơ cấu doanh thu.

Chốt lại, thay mặt HĐQT HAGL Agrico, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức trình cổ đông kế hoạch doanh thu năm 2020 là 4.307 tỷ đồng.

Đặc biệt, HAGL Agrico kỳ vọng năm nay sẽ đạt lợi nhuận trước thuế 566 tỷ đồng.

Phía HAGL Agrico cho biết đối với cây ăn trái, trọng tâm năm 2020 của công ty là duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có, chú trọng vào quản lý nhằm tăng năng suất và đảm bảo an toàn chất lượng. Bên cạnh đó, tùy vào quỹ đất dôi dư và nguồn lực tài chính, công ty sẽ trồng thêm chuối để đạt mục tiêu quy mô 15.000 ha trong tương lai.

Đối với cây cao su, công ty sẽ tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù trong bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.

Tin mới lên