Đô thị

Bộ GTVT lý giải việc chưa đầu tư nâng cấp, mở rộng QL281 ở Hà Tĩnh

(VNF) - Bộ Giao thông vận tải đã có Văn bản số 7787/BGTVT-CQLXD trả lời cử tri tỉnh Hà Tĩnh về đề nghị nâng cấp mở rộng tuyến đường QL281. Theo đó, Bộ cho biết nguyên nhân chưa nâng cấp, mở rộng QL281 là do chưa điều chuyển được tài sản, chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được công tác khắc phục, sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt.

Bộ GTVT lý giải việc chưa đầu tư nâng cấp, mở rộng QL281 ở Hà Tĩnh

Quốc lộ 281 đoạn qua xã Thiên Lộc Huyện Can Lộc đang xuống cấp. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hồi tháng 7/2019 đã nhận được kiến nghị của cử tri Hà Tĩnh về việc nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc lộ 281 lên chuẩn cấp III do Cục II.3 của Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Tuyến đường gồm có 2 đoạn, tổng chiều dài 17,8 km (đoạn 1: tuyến Chợ Bông - Sơn Mai dài 7,7 km; đoạn 2: tuyến Sơn Thọ - Khe Ná Chi Lời dài 10,1 km). Cả hai tuyến đường trên đang chuẩn cấp 6.

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh, Bộ GTVT cho biết tuyến Quốc lộ 281 điểm đầu tại huyện Lộc Hà, điểm cuối giao với QL8 tại Km53+950 thuộc thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tuyến đường dài 99,7km được Bộ GTVT nâng cấp từ các tuyến đường địa phương lên thành quốc lộ và ủy quyền cho Sở GTVT Hà Tĩnh quản lý, khai thác và bảo trì.

Trong thời gian vừa qua, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hà Tĩnh sớm hoàn thành công tác điều chuyển tài sản tuyến Quốc lộ 281, thực hiện duy tu thường xuyên cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ đi lại của nhân dân và chuẩn bị đầu tư sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp bằng nguồn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương.

"Tuy nhiên, đến nay do chưa điều chuyển được tài sản, chưa bố trí được nguồn vốn nên chưa triển khai thực hiện được công tác khắc phục, sửa chữa theo kế hoạch được phê duyệt", văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Để sớm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến đường QL281, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Bộ GTVT để hoàn chỉnh thủ tục điều chuyển tài sản tuyến QL281 làm cơ sở bố trí nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương cho công tác đầu tư nâng cấp, sửa chữa một số đoạn tuyến bị hư hỏng, xuống cấp.

"Trong thời gian tới, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để rà soát hoàn thiện, trình phê duyệt bổ sung quy hoạch QL281 vào quy hoạch làm cơ sở nghiên cứu đầu tư nâng cấp mở rộng", Bộ GTVT cho biết..

Sau khi hoàn thành công tác điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định, tuyến được bổ sung vào quy hoạch, Bộ GTVT sẽ tổng hợp nhu cầu đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến QL281 và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định làm cơ sở triển khai thực hiện.

Tuyến Quốc lộ 281 với điểm đầu là km0+00 tại cảng biển Thạch Kim (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà), điểm cuối ở km106+180 tại thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) - giao với Quốc lộ 8 tại km53+950); tổng chiều dài quản lý là 99,7 km (không tính đoạn trùng Quốc lộ 15 dài 3,7 km và đường Hồ Chí Minh dài 2,78 km).

Hướng tuyến xuất phát từ km0+00 đi theo các đường ĐT 549; ĐT 547; đường Vượng - An; đường Thiên - Phú; đường Chợ Đình - Quán Trại; đường Lâm - An - Tân Hương; đường tỉnh ĐT 554; đường Đức Đồng - Đức Lạng; đường tỉnh ĐT 552; đường Đức Lĩnh - Sơn Mai - Sơn Trường; đường Sơn Thọ - Hương Điền - Sơn Kim 2 - Tây Sơn).

 

Tin mới lên