Đô thị

Bộ GTVT tiết kiệm trên 2.000 tỷ đồng nhờ rà soát đấu thầu và quản lý giá thành xây dựng

(VNF) - Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Nhật, trong năm 2019, Bộ đã thẩm định, điều chỉnh 24 bộ hồ sơ thiết kế, giá trị thẩm định giảm 24 tỷ đồng. Cùng đó, Bộ cũng điều chỉnh 290 bộ hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng sau thiết kế giúp giảm 1.984 tỷ đồng.

Bộ GTVT tiết kiệm trên 2.000 tỷ đồng nhờ rà soát đấu thầu và quản lý giá thành xây dựng

Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết thêm: "Về định mức và đơn giá, trong năm 2019, đã thay dổi 8 định mức công trình. Riêng với đề án "Hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và giá xây dựng", hiện Bộ Xây dựng đã hoàn thành hơn 14.700 định mức xây dựng chung và 349 định mức hạ tầng kỹ thuật".

"Ngày 6/11/2019, Bộ GTVT đã có văn bản 10575/BGTVT-CQLXD về việc góp ý Dự thảo các Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, trong đó gồm Dự thảo thông tư ban hành định mức dự toán xây dựng công trình".

Liên quan đến công tác đấu thầu, năm 2019, Bộ GTVT đã phê duyệt 122 quyết định, văn bản chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thông qua 285 văn bản, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật/tài chính và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Đặc biệt, Bộ đã ban hành 142 quyết định, văn bản phê duyệt/chấp thuận hồ sơ mời thầu/khung tiêu chí các dự án; đã thẩm định lựa chọn nhà thầu của 132 gói thầu thuộc các dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư với tổng giá trị gói thầu trúng thầu là 4.069 tỷ đồng, tổng giá trị tiết kiệm là 615 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật khẳng định: "Việc đấu thầu qua mạng được thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tăng dần số lượng và giá trị. Với mục tiêu 50% về số lượng gói thầu và 30% về giá trị lựa chọn nhà thầu qua mạng"

"Còn theo thống kê của Bộ Kế hoạch đầu tư, đến 31/10/2019 Bộ GTVT đã thực hiện đấu thầu qua mạng 726/1.603 gói thầu, giá trị tương ứng 4.308 tỷ đồng/14.504 tỷ đồng, dẫn đầu các Bộ ngành về số lượng và giá trị", ông Nhật nói.

Tin mới lên