Tiêu điểm

Các hãng bay đề nghị hỗ trợ nhân sự cho Cục hàng không

Sự ra đời của các hãng hàng không mới khiến Cục hàng không cần thêm 7 giám sát viên bay an toàn để quản lý đội bay 295 chiếc vào 2020.

Các hãng bay đề nghị hỗ trợ nhân sự cho Cục hàng không

Cục Hàng không lo thiếu nhân sự giám sát viên bay an toàn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng số giám sát viên an toàn hàng không của cơ quan này là 49 người, giám sát đội bay 256 chiếc. Trong đó, 36 chuyên viên theo biên chế, 4 giám sát viên bay chuyên trách theo hợp đồng thuê, 17 giám sát viên bay kiêm nhiệm tương đương với 5 giám sát viên bay chuyên trách (giám sát viên bay kiêm nhiệm chỉ làm việc 30% thời gian cho Cục hàng không) và 4 giám sát viên đủ điều kiện bay chuyên trách.

Tuy nhiên, với sự gia tăng đội bay của các hãng hàng không mới như Bamboo Airways, Vinpearl Air, Vietravel Airlines, Cánh Diều thì Cục hàng không cần bổ sung thêm 7 giám sát viên an toàn vào năm 2020 để giám sát đội bay lên tới 295 chiếc. 

Một số hãng đã đưa ra đề nghị hỗ trợ nhân sự cho Cục hàng không. Theo đó, Vinpeal Air cử 4 giám sát viên bay, Bamboo Airways cử 2 người, Viettravel  Airlines và hãng Cánh Diều cùng cử một người.

"Đây mới chỉ là đề nghị của doanh nghiệp, Cục sẽ xem xét các tiêu chí để chấp thuận đề nghị. Nếu 8 giám sát viên được đề cử đủ tiêu chuẩn đáp ứng theo quy định của Cục thì tổng lực lượng giám sát viên bay an toàn của Cục sẽ được nâng lên 12 người", lãnh đạo Cục hàng không nói.

Theo Cục Hàng không, đến năm 2025, tổng số máy bay khai thác tại Việt Nam đạt xấp xỉ 449 chiếc. Trong đó có 384 máy bay khai thác kinh doanh vận chuyển hàng không và 65 máy bay kinh doanh hàng không chung. Do vậy, Cục có nhu cầu cần bổ sung thêm sung 37 giám sát viên an toàn (so với thời điểm năm 2019) để có thể đảm bảo năng lực giám sát an toàn khai thác đội máy bay của các hãng hàng không Việt Nam.

Tin mới lên