Nhân vật

Chủ tịch An Quý Hưng tiếp quản ghế Tổng giám đốc Vinaconex

(VNF) - Ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng (công ty đã mua 57,71% cổ phần Vinaconex từ SCIC) vừa được HĐQT Vinaconex bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Vinaconex thay ông Đỗ Trọng Quỳnh.

Chủ tịch An Quý Hưng tiếp quản ghế Tổng giám đốc Vinaconex

Chủ tịch An Quý Hưng tiếp quản ghế Tổng giám đốc Vinaconex

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đã ban hành Quyết định số 405/2018/QĐ-HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về Người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, căn cứ đề nghị của Công ty TNHH An Quý Hưng (công ty đã mua 57,71% cổ phần Vinaconex từ SCIC) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Vinaconex, căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Đỗ Trọng Quỳnh, HĐQT Vinaconex quyết định phê duyệt đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của ông Đỗ Trọng Quỳnh.

Đồng thời, HĐQT Vinaconex quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng giám đốc Vinaconex. Cùng với đó, thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Vinaconex từ ông Đỗ Trọng Quỳnh sang ông Nguyễn Xuân Đông.

Được biết, ông Nguyễn Xuân Đông hiện là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng. Công ty này được thành lập năm 2001, có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Đông nắm 70% vốn và vợ ông là bà Đỗ Thị Thanh nắm 30% vốn.

Ông Nguyễn Xuân Đông sinh ngày 29/12/1966 tại Hà Tây, trình độ chuyên môn là Trung cấp kế toán.

Từ năm 1988 đến năm 1991, ông là cán bộ tại Nhà máy bê tông tại Xuân Mai. Từ năm 1992 đến năm 2001, ông là Chỉ huy trưởng tại Công ty XDPT Nông thôn 8.

Từ tháng 4/2001 đến nay, ông Nguyễn Xuân Đông là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng.

Giai đoạn 2014 - 2017, ông Đông là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vimeco (công ty con trước đây của Vinaconex)

Từ tháng 4/2017 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH An Quý Hưng Land. Từ ngày 27/4/2018 đến nay, ông là Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX).

Trong một diễn biến gần đây, Vinaconex đã công bố Quyết định về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Theo đó, HĐQT Vinaconex phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Thời gian tổ chức dự kiến vào 8h00 ngày 11/1/2019. Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/12/2018.

Nội dung họp dự kiến là kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban kiểm soát Vinaconex nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Được biết, quyết định này được đưa ra dựa trên đề nghị của Công ty TNHH An Quý Hưng.

Tin mới lên