Tiêu điểm

Chủ tịch VCCI: Rất nhiều doanh nghiệp lớn khó khăn, có thể đứng trước nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm

(VNF) – Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho rằng Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp theo lĩnh vực. Trong lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch thì bất kể doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp nhỏ cũng đều phải được hỗ trợ.

Chủ tịch VCCI: Rất nhiều doanh nghiệp lớn khó khăn, có thể đứng trước nguy cơ bị nước ngoài thâu tóm

Ông Vũ Tiến Lộc

Phát biểu tại Quốc hội hôm nay (16/6) về dự thảo “Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác”, ông Vũ Tiến Lộc (đại biểu đoàn Thái Bình) cho rằng dự thảo nghị quyết đang hỗ trợ theo quy mô doanh nghiệp mà chưa nhìn nhận khía cạnh lĩnh vực.

“Hướng hỗ trợ này quan trọng không kém gì việc hỗ trợ theo quy mô. Mà việc này, nghị quyết của Đảng cũng nêu một kết luận của Bộ Chính trị là hỗ trợ cho một số ngành và lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 là lĩnh vực có tiềm năng phát triển nhất”, ông Lộc nói.

Theo ông Lộc, những doanh nghiệp trong lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng mà có tiềm năng phát triển cần phải được hỗ trợ, bất kể đó là doanh nghiệp lớn, vừa hay nhỏ.

Ông Lộc cho rằng việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong tương lai mà còn giúp bảo vệ cả chủ quyền của nền kinh tế Việt Nam.

“Rất nhiều các doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm hay các dự án lớn đang đứng trước nguy cơ rất khó khăn và có thể đang đứng trước nguy cơ rình rập của tình trạng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

“Mà mua, bán, sáp nhập doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay không chỉ có chính danh mà còn có tình trạng là tiền của nước ngoài qua người Việt Nam, thậm chí qua doanh nghiệp Việt Nam để thâu tóm các doanh nghiệp tiềm năng, các dự án tiềm năng, các lĩnh vực kinh tế cốt lõi của chúng ta.

“Nếu chúng ta không cứu họ, chúng ta không hỗ trợ cho họ thì trong tương lai nền kinh tế của chúng ta, khu vực doanh nghiệp tư nhân của chúng ta còn nắm được những lĩnh vực kinh tế trọng yếu hay không hay là sẽ nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài?”, ông Lộc đặt vấn đề và nhấn mạnh: “Việc hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực trọng yếu cũng là điều liên quan đến an ninh kinh tế, vấn đề phát triển bền vững của đất nước”.

Vì vậy, ông Lộc kiến nghị cần phải có ngay một phương án phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tài chính với Ngân hàng Nhà nước để xây dựng chương trình hỗ trợ cho các ngành kinh tế trọng điểm, có tiềm năng và đang gặp khó khăn như du lịch, hàng không.

Vị Chủ tịch của VCCI nhấn mạnh: bất cứ một sự chi tiêu nào của ngân sách cũng không thể chỉ nghĩ là rút tiền từ túi nhà nước ra để cấp cho doanh nghiệp.

“Vấn đề là nuôi dưỡng nguồn thu. Chúng ta tạo nên sự phát triển của doanh nghiệp và từ đó sẽ tạo ra nguồn thu cho nhà nước. Cho nên không phải chi cho doanh nghiệp là nhà nước mất đi mà chi cho doanh nghiệp là nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu lớn hơn trong tương lai”, ông Lộc nói.

Tin mới lên