Tài chính

Chứng khoán Bảo Minh bị phạt 250 triệu đồng vì thu mua chứng khoán chưa niêm yết

(VNF) - Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng vì ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết khi chưa có quy định, hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chứng khoán Bảo Minh bị phạt 250 triệu đồng vì thu mua chứng khoán chưa niêm yết

Chứng khoán Bảo Minh vừa bị UBCKNN phạt hành chính lên đến 350 triệu đồng.

Cụ thể,  trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019, BMS đã ký kết hợp đồng thu mua cổ phiếu chưa niêm yết với 3 khách hàng. Theo đó, BMS sẽ chuyển tiền cho khách hàng để thực hiện mua cổ phiếu chưa niêm yết trong khoảng thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian ký kết, đối tác không thực hiện mua chứng khoán/chuyển quyền sở hữu chứng khoán thì đối tác sẽ phải trả lại cho BMS tiền gốc và lãi phạt.

Ngoài ra, BMS bị phạt 100 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Theo Ủy ban Chứng khoán, tại một số thời điểm trong năm 2018, BMS đã cho một số khách hàng đặt lệnh giao dịch mua cổ phiếu khi số dư tiền trên tài khoản của khách hàng không có đủ 100% tiền theo quy định.

Tổng mức phạt mà BMS phải chịu trong đợt này là 350 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2019 đã soát xét, BMS báo lãi gần 74 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 14,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. 

Tính đến ngày 30/6/2019, BMS có hơn 88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là 13,26 tỷ đồng và quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ là 13,26 tỷ đồng.

Tin mới lên