Tài chính

Chuyên gia ngoại: ‘Chuyển giá về bản chất không phải là hoạt động bất hợp pháp’

(VNF) - “Chuyển giá về bản chất không phải là một hoạt động bất hợp pháp. Chỉ có gian lận về giá hay lạm dụng chuyển giá nhằm mục đích trốn thuế mới là bất hợp pháp”, ông Wayne Barford, Cố vấn cấp cao của Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC), Cựu trợ lý Ủy viên Sở Thuế vụ Australia khẳng định.

Chuyên gia ngoại: ‘Chuyển giá về bản chất không phải là hoạt động bất hợp pháp’

Chuyên gia ngoại: ‘Lạm dụng chuyển giá nhằm mục đích trốn thuế mới là bất hợp pháp’

Tại hội thảo “Sự thay đổi về Chuyển giá trên thế giới”, nhiều chuyên gia đã chỉ ra những nhận thức sai thường thấy về chuyển giá ở Việt Nam, mà nguyên nhân chính là do thiếu kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế và thực tiễn kinh doanh quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Amcham Hà Nội đã bày tỏ quan ngại đối với cách nhìn nhận khá phổ biến về chuyển giá như một công cụ trốn thuế và một hành vi vi phạm pháp luật.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, các giao dịch liên kết và xuyên quốc gia sẽ ngày càng nhiều hơn. Cách nhìn nhận không phù hợp và thiếu khách quan về những giao dịch này sẽ tạo nên những thách thức và rào cản đối các nhà đầu tư xuyên quốc gia khi quyết định đầu tư tại Việt Nam”, ông Adam nói.

Ông Adam Sitkoff cũng cho rằng cần thiết phải có những phương pháp xác định các mức giá phù hợp đối với các giao dịch này, bao gồm cả các giao dịch hữu hình, vô hình, dịch vụ, tài chính hay phân bổ chi phí/cổ phần.

Theo ông Wayne Barford, Cố vấn cấp cao của Trung tâm Thuế và Đầu tư quốc tế (ITIC), Cựu trợ lý Ủy viên Sở Thuế vụ Australia - một chuyên gia có rất nhiều kinh nghiệm quốc tế về các vấn đề thuế đã chia sẻ những quy tắc quốc tế về giao dịch độc lập và giao dịch liên kết, chuyển giá được định nghĩa là các quy tắc và phương pháp định giá cho các giao dịch nội bộ và giữa các doanh nghiệp thuộc cùng một hệ thống sở hữu hoặc kiểm soát.

Do những giao dịch liên kết xuyên biên giới có thể làm thay đổi thu nhập chịu thuế, các cơ quan thuế ở nhiều quốc gia có thể áp dụng những phương pháp xác định giá khác với những phương pháp thông thường dựa trên giá thị trường giữa những doanh nghiệp độc lập.

“Chuyển giá về bản chất không phải là một hoạt động bất hợp pháp. Chỉ có gian lận về giá hay lạm dụng chuyển giá nhằm mục đích trốn thuế mới là bất hợp pháp”, ông khẳng định.

Tin mới lên