Tài chính

Cổ phiếu tăng trần 3 phiên liên tiếp, BII lên kế hoạch chào 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ

(VNF) - Công ty Cổ phần Louis Land (HNX: BII) vừa thông qua kế hoạch họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, dự kiến trình cổ đông phương án phát hành tối đa 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm 26% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Cổ phiếu tăng trần 3 phiên liên tiếp, BII lên kế hoạch chào 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Cổ phiếu tăng trần 3 phiên liên tiếp, BII lên kế hoạch chào 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Dự kiến giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ của BII lên mức 727 tỷ đồng. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân có năng lực tài chính, đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cổ phiếu chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời điểm phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Nếu phát hành đạt kỳ vọng, BII sẽ thu về 150 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng 40 tỷ đồng thanh toán các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn, 80 tỷ nộp tiền thuê đất phát sinh từ chuyển đổi hình thức thuê đất và 30 tỷ còn lại dùng để đầu tư trang thiết bị thông qua góp vốn vào Công ty TNHH Toccoo Việt Nam (BII sở hữu 100% vốn điều lệ).

Về tình hình làm ăn, 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của BII đạt gần 160 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 48 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 90 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu BII tăng trần 3 phiên liên tiếp, hiện giao dịch tại mức 12.800 đồng/cp. Các cổ phiếu khác trong hệ sinh thái Louis gồm APG (Chứng khoán APG) và TGG (Louis Capital) cũng trần liên tục bất chấp thị trường chung điều chỉnh.

Tin mới lên