Tài chính

Công ty con của IDICO (IDC) chia cổ tức 20% bằng tiền mặt

(VNF) - Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO (UPCoM: ISH) vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021 cho cổ đông.

Công ty con của IDICO (IDC) chia cổ tức 20% bằng tiền mặt

Công ty con của IDICO (IDC) chia cổ tức 20% bằng tiền mặt.

Theo đó, ngày 20/9 tới đây, Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Như vậy, với 45 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO sẽ phải chi tương ứng 90 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 12/10/2022.

Công ty Cổ phần Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO tiền thân là bộ phận doanh nghiệp nhà máy Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO thuộc Tổng công ty đầu tư phát triển đô thị, được cổ phần hóa theo quyết định ngày 09/01/2008 của Bộ Xây dựng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là: sản xuất, kinh doanh điện năng; sản xuất, kinh doanh nước sạch; tư vấn giám sát; thi công xây lắp.

Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO có vốn điều lệ 450 tỷ đồng. Mới đây, cổ đông lớn nhất của ISH là Tổng công ty IDICO (HNX: IDC) đã liên tục gia tăng sở hữu tại Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO và hiện đang nắm giữ xấp xỉ 23,3 triệu cổ phiếu ISH, tương ứng tỷ lệ 51,78%.

Trước đó, IDICO cũng đã chấp thuận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện là 20%. Với gần 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDICO sẽ phải trích ngân sách khoảng 660 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức là 22/8/2022. IDICO sẽ thanh toán tiền cho cổ đông vào ngày 6/9 sau đó.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2022, Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO ghi nhận doanh thu đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 38,3 tỷ đồng, tăng trưởng 88,53% so với cùng kỳ.

Được biết năm nay, Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đặt mục tiêu doanh thu gần 195,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 62 tỷ đồng, tương ứng giảm 18% và 35% so với kết quả đạt được năm 2021.

Với kết quả đạt được, Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO đã hoàn thành 51% mục tiêu doanh thu và 61,77% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng.

Tin mới lên