Tài chính

Công ty dịch vụ hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thoát lỗ thế nào?

(VNF) - Nhờ doanh thu tài chính đột biến và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh, SAS của Chủ tịch HĐQT Johnathan Hạnh Nguyễn trong quý III đã thoát lỗ so với quý liền trước, nhưng chỉ có lãi rất "mỏng" với 2 tỷ đồng, giảm đến 95% cùng kỳ.

Công ty dịch vụ hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thoát lỗ thế nào?

Công ty dịch vụ hàng không của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã thoát lỗ thế nào?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III vừa công bố, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS) ghi nhận 57,4 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn có mức giảm chậm hơn, giúp lợi nhuận gộp chỉ giảm 40% còn 23 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính khá tích cực, đem về gần 35 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 225% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ nguồn thu cổ tức và lợi nhuận được chia.

Được biết, SAS đang sở hữu 50% vốn tại Công ty TNHH Phú Quốc - Sasco, 38% vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại Xăng dầu Tân Sơn Nhất, 29% vốn của Công ty liên doanh cổ phần Nhà Việt, 24% vốn của Công ty Cổ phần Phát triển Vườn Xanh và 20% vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bầu trời xanh.

SAS cũng có một số khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị như Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (UPCoM: NAS), Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài (UPCoM: NCS), Địa Ốc Thảo Điền....

Kỳ này, chi phí tài chính ở mức gần 10 tỷ đồng, trong khi quý III/2020 âm 5 tỷ đồng do được hoàn nhập phần lỗ tỷ giá. Tương tự, chi phí bán hàng cũng chiếm 28 tỷ đồng trong khi cùng kỳ âm 10,4 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí tiền thuê mặt bằng, nhà xưởng, kho.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 17,5 tỷ đồng, giảm 23% cùng kỳ và giảm 60% so với quý liền trước.

Kết quả, SAS báo lãi sau thuế hơn 2 tỷ đồng trong quý III, giảm 95% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng đã không còn gánh lỗ như quý liền trước.

Theo giải trình từ phía SAS, kết quả kinh doanh sụt giảm mạnh là do khu vực TP. HCM phải thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16. Việc các chuyến bay thương mại tạm ngừng khai thác đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SAS ghi nhận doanh thu thuần đạt 260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 300 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều mức thực hiện cùng kỳ năm ngoái và còn cách rất xa kế hoạch đã đề ra trong năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của SAS đạt 1.630 tỷ đồng, giảm 9,8% so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp tăng dự trữ tiền và tương đương tiền lên 141 tỷ đồng (tăng 90%), nhưng tiền gửi ngắn hạn dưới 12 tháng giảm còn 355 tỷ đồng (giảm 18%). Khoản phải thu ngắn hạn giảm 29% xuống còn 169 tỷ đồng. Tương tự, hàng tồn kho cũng giảm 41% so với cuối năm trước.

Doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy khá thấp, vốn chủ sở hữu đạt gần 1.420 tỷ đồng, nợ phải trả chỉ hơn 200 tỷ đồng. Tính đến cuối quý III, SAS đang có 80 tỷ đông lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

SAS là một trong những doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn (chủ tịch HĐQT), hoạt động trong lĩnh vực hàng miễn thuế, cung cấp các dịch vụ như phòng chờ, ăn uống, du lịch, quảng cáo… tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phát triển sản phẩm, dịch vụ thông qua các chi nhánh tại Phú Quốc và Long An.

Tin mới lên