Ngân hàng

Công ty vàng Bồng Miêu phá sản, nợ gần 1.000 tỷ đồng

14/24 chủ nợ đại diện cho số nợ hơn 209 tỉ đồng (chiếm 80,7%) tham gia Hội nghị chủ nợ Công ty TNHH vàng Bồng Miêu biểu quyết tuyên bố phá sản và thông qua nghị quyết với phương án phá sản đối với doanh nghiệp này.

Công ty vàng Bồng Miêu phá sản, nợ gần 1.000 tỷ đồng

Các chủ nợ đã biểu quyết tuyên bố phá sản và thông qua nghị quyết với phương án phá sản đối với công ty Bồng Miêu

Sáng 28/11, TAND tỉnh Quảng Nam mở Hội nghị chủ nợ Công ty TNHH vàng Bồng Miêu (gọi tắt là Công ty Bồng Miêu; trụ sở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) lần thứ nhất. Hội nghị được mở để các chủ nợ lựa chọn số phận của Công ty Bồng Miêu, gồm đình chỉ yêu cầu mở thủ tục phá sản, phục hồi hoạt động kinh doanh và tuyên bố phá sản.

Có 24 chủ nợ của Công ty Bồng Miêu có mặt tại hội nghị. Đại diện Công ty Bồng Miêu và Công ty Besra Việt Nam (doanh nghiệp có đơn yêu cầu TAND tỉnh Quảng Nam mở thủ tục phá sản đối với Công ty Bồng Miêu) vắng mặt.

Hội nghị chủ nợ công ty Bồng Miêu 

Theo báo cáo tài chính tháng 11/2017, tổng tài sản của Công ty Bồng Miêu hơn 302 tỷ đồng, tổng nợ doanh nghiệp này phải trả hơn 1.200 tỷ đồng.

Kết quả kiểm kê cho thấy tài sản tại công ty có giá trị hơn 34,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản đảm bảo hơn 25,4 tỷ đồng, tài sản không đảm bảo hơn 9,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của công ty là tài sản đặc thù của ngành khai khoáng và tài sản gắn liền trên đất tại mỏ vàng nên chỉ có giá trị khi tiếp tục phục vụ để khai thác vàng, còn nếu khi thanh lý thì giá trị rất thấp.

Cũng theo số liệu báo cáo của DN này, danh sách nợ tính đến ngày 12/11/2017 có 100 chủ nợ với số tiền hơn 943,2 tỷ đồng. Trong đó, 108 tỉ đồng tiền nợ thuế và hơn 4,2 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội (tính đến 31/10/2017).

Tại hội nghị, có 14/24 chủ nợ, đại diện cho số nợ hơn 209 tỉ đồng (chiếm 80,7%) biểu quyết tuyên bố phá sản đối với Công ty Bồng Miêu. Sau đó, hội nghị đã thông qua nghị quyết với phương án phá sản đối với doanh nghiệp này.

Với việc thông qua phương án phá sản, sắp tới, Công ty Bồng Miêu sẽ bị thanh lý tài sản để trả cho các chủ nợ. Tuy nhiên, trên thực tế tài sản của doanh nghiệp này không đáng giá bao nhiêu so với số nợ khủng của các chủ nợ.

Tin mới lên