Tài chính

Coteccons bị phạt vì giao dịch nội bộ trong quá khứ

Coteccons bị phạt tổng cộng 155 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ về các giao dịch với bên liên quan.

Coteccons bị phạt vì giao dịch nội bộ trong quá khứ

Coteccons bị phạt 70 triệu đồng do không công bố giao dịch giữa công ty với người có liên quan.

Quyết định xử phạt được Thanh tra Ủy ban chứng khoán Nhà nước đưa ra ngày 28/4. Trong đó, Coteccons bị phạt 70 triệu đồng do không công bố giao dịch giữa công ty với người có liên quan trong Báo cáo quản trị năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.

Doanh nghiệp này cũng bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2019 và báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ năm 2020, công ty có các giao dịch với các tổ chức có liên quan đến người nội bộ. Tuy nhiên, các giao dịch này chưa được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

Năm 2019 và giữa năm 2020 là thời điểm xung đột được đẩy lên cao giữa ban điều hành, với người đứng đầu là ông Nguyễn Bá Dương, và nhóm cổ đông nước ngoài, với đại diện là Kusto. Một trong những khúc mắc khi đó là nhóm cổ đông ngoại cho rằng có vấn đề về xung đột lợi ích trong điều hành doanh nghiệp này.

Kusto khi đó phân tích, một số thành viên trong ban lãnh đạo Coteccons nắm đồng thời các chức vụ quản lý quan trọng tại Ricons, trong đó có vị trí chủ tịch và người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp này ngoài tư cách nhà thầu phụ của Coteccons còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực tổng thầu, thiết kế và thi công cùng phân khúc.

Điều này đặt ra câu hỏi, lãnh đạo cấp cao của Coteccons chọn công ty đấu thầu cho dự án ra sao khi họ đồng thời quản lý cả hai doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp; cũng như việc phân bổ lợi nhuận cho từng bên trong các hợp đồng thế nào.

Những gì thể hiện trên kết quả kinh doanh của Ricons và Coteccons càng khiến nhóm nhà đầu tư này đặt nhiều nghi vấn. Trong khi đó, lãnh đạo Coteccons cho biết, với những dự án lớn, công ty không thể tập trung toàn bộ nguồn lực mà phải quản lý các nhà thầu phụ thi công trực tiếp.

Cái kết của xung đột này là ông Dương rời vị trí lãnh đạo cao nhất của Coteccons cuối năm 2020 và đại diện Kusto thay thế vị trí này.

Tin mới lên