Tài chính

Coteccons: CEO Nguyễn Sỹ Công, ông Trần Quyết Thắng rời HĐQT, người của Kusto và The8th kế vị

(VNF) – HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 của ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng.

Coteccons: CEO Nguyễn Sỹ Công, ông Trần Quyết Thắng rời HĐQT, người của Kusto và The8th kế vị

Coteccons: CEO Nguyễn Sỹ Công, ông Trần Quyết Thắng rời HĐQT, người của Kusto và The8th kế vị

Ông Nguyễn Sỹ Công và ông Trần Quyết Thắng đã có đơn từ nhiệm lần lượt vào ngày 21/6 và 20/6 .

Với việc từ nhiệm của ông Công và ông Thắng, HĐQT Coteccons đã bổ nhiệm ông Bolat Duisenov và ông Herwig Guido H.Van Hove làm thành viên mới của HĐQT.

Ông Bolat Duisenov, sinh năm 1981, quốc tịch Kazakhstan, là người sáng lập đồng thời làm tổng giám đốc của Kusto Việt Nam. Còn ông Herwig Guido H.Van Hove, sinh năm 1969, quốc tịch Bỉ, là tổng giám đốc của The8th.

Nội dung bầu bổ sung 2 thành viên mới sẽ được thông qua tại họp ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào ngày 30/6 tới đây.

HĐQT cũng ủy quyền cho ông Nguyễn Bá Dương (Chủ tịch Coteccons) và ông Bolat Duisenov thực hiện hoặc đảm bảo bất kỳ việc đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có liên quan để phản ánh bất kỳ sự thay đổi nào được đề cập trong quyết định này. Để tránh nhầm lẫn, mỗi người được ủy quyền sẽ có quyền độc lập tiến hành các bước đăng ký cần thiết với cơ quan nhà nước.

Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, nội bộ Coteccons đã xảy ra sự tranh đấu quyết liệt giữa ban lãnh đạo đương nhiệm với các cổ đông lớn như Kusto, The8th.

Cụ thể, các cổ đông Kusto, The8th liên tiếp yêu cầu bãi miễn các lãnh đạo đương nhiệm gồm: chủ tịch Nguyễn Bá Dương và tổng giám đốc Nguyễn Sỹ Công.

Ở phía ngược lại, ông Nguyễn Sỹ Công đã liên tiếp phản bác các cáo buộc của các nhóm cổ đông này. Ông Công thậm chí nghi ngờ giữa Kusto (chiếm 18,23% tỷ lệ có quyền biểu quyết) với Thành Công (chiếm 14,67% tỷ lệ có quyền biểu quyết), The8th (chiếm 10,82% tỷ lệ có quyền biểu quyết), Ma Dao Trading Pte.Ltd (chiếm 2,15% tỷ lệ có quyền biểu quyết) cùng một số cổ đông cá nhân khác… có sự cấu kết với nhau nhằm bãi miễn những người sáng lập Coteccons để hoàn tất quá trình thâu tóm công ty này.

Tin mới lên