Đô thị

Cử tri lo ngại dự án cao tốc Bắc – Nam vào tay nhà thầu không có năng lực: Bộ GTVT nói gì?

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Vĩnh Phúc liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Cử tri lo ngại dự án cao tốc Bắc – Nam vào tay nhà thầu không có năng lực: Bộ GTVT nói gì?

Có ý kiến cử tri lo ngại dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam rơi vào tay nhà thầu không có năng lực.

Trong bản kiến nghị có ý kiến cử tri lo ngại dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam rơi vào tay nhà thầu không có năng lực, uy tín, dẫn đến đội vốn và kéo dài thời gian thi công.

Trả lời cử tri, Bộ GTVT khẳng định luôn xác định năng lực, kinh nghiệm, uy tín của các nhà thầu xây lắp, tư vấn... bởi điều này có ý nghĩa rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, chất lượng các công trình giao thông.

"Thời gian qua, Bộ GTVT đã ban hành các chỉ thị và văn bản chỉ đạo, quán triệt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng… để lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực tài chính lành mạnh thi công các dự án công trình giao thông", Bộ GTVT cho biết.

Cũng theo Bộ GTVT, với 3 dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc trên tuyến Bắc - Nam được đầu tư theo hình thức đầu tư công, gồm đoạn Cao Bồ – Mai Sơn, Cam Lộ – La Sơn, cầu Mỹ Thuận 2, Bộ GTVT đã lựa chọn xong nhà thầu và đang triển khai thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng theo quy định của hợp đồng.

Với 3 dự án thành phần đoạn Mai Sơn – Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Giây, hiện Bộ đang được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong nước và dự kiến khởi công các dự án vào cuối tháng 9/2020. 

Bộ GTVT khẳng đinh việc lựa chọn được các nhà thầu có năng lực thi công, uy tín triển khai dự án là một trong các yếu tố quyết định thành công của dự án, do đó luôn quán triệt và chỉ đạo ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên rà soát cập nhật, nghiên cứu các quy định pháp lý có liên quan để kịp thời xây dựng và ban hành các quy định trong công tác điều hành, quản lý dự án; hồ sơ mời thầu quy định chặt chẽ về năng lực, kinh nghiệm, tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã cụ thể hóa các điều khoản trong hợp đồng về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên, về xử lý vi phạm tiến độ, chất lượng và thưởng, phạt hợp đồng làm cơ sở kiểm tra, giám sát, quản lý hợp đồng; công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, đồng thời tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm các tồn tại, hạn chế.

Đối với các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Bộ GTVT cho biết đã tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán theo quy định làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Theo quy định pháp luật, việc lựa chọn nhà thầu đối với dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Tuy nhiên, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan tham mưu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu (nếu có), chất lượng, tiến độ của nhà đầu tư theo quy định trong quá trình triển khai dự án. 

"Các dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông được tổ chức đấu thầu rộng rãi giữa các nhà đầu tư, nhà thầu trong nước tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam nên việc quản lý hợp đồng, xử lý vi phạm về chất lượng, tiến độ (nếu có) sẽ không bị ràng buộc bởi các quy định của nhà tài trợ nước ngoài", Bộ GTVT khẳng định.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng cho biết sẽ chủ động thường xuyên giám sát, kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. 

Tin mới lên