Tài chính

Đà Nẵng: Chịu ảnh hưởng đại dịch, thu ngân sách chỉ bằng 91,9% so với cùng kỳ

(VNF) - Báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2021 của thành phố Đà Nẵng, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước sơ bộ tính đến ngày 20/9 đạt 14.359 tỷ đồng, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 6.320 tỷ đồng; thu ngân sách địa phương đạt 8.039 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Chịu ảnh hưởng đại dịch, thu ngân sách chỉ bằng 91,9% so với cùng kỳ

Thu ngân sách Nhà nước tại Đà Nẵng ước đạt hơn 14.000 tỷ đồng, bằng 91,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, tổng thu ngân sách Nhà nước, thu nội địa đạt 11.149 tỷ đồng, bằng 82,0% so với cùng kỳ năm trước; thu từ hoạt động cân đối xuất, nhập khẩu đạt 2.988 tỷ đồng, tăng 65,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng chi ngân sách nhà nước sơ bộ trên địa bàn tính đến ngày 20/9/2021 đạt 20.692 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 9.148 tỷ đồng, tăng 22,9%; chi thường xuyên đạt 11.536 tỷ đồng, bằng 94,6% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, cho biết dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát đã tác động tiêu cực đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thu ngân sách nhà nước trên địa bàn liên tục giảm so với cùng kỳ.

Vì vậy, thành phố đã chủ động trong việc điều hành chi ngân sách theo dự toán được giao, đảm bảo sử dụng ngân sách tiết kiệm, đúng chế độ quy định; chủ động nguồn chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình quan trọng, trọng điểm của thành phố; ưu tiên sắp xếp, bố trí ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cơ sở điều trị người bệnh Covid-19.

Cũng theo báo cáo này, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng quý III/2021 ước đạt 798,0 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 472,0 triệu USD, tăng 4,3%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 326,0 triệu USD, tăng 9%.

Ước 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 2.283,6 triệu USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.305,9 triệu USD, tăng 14,9% và kim ngạch nhập khẩu ước đạt 977,6 triệu USD, tăng 13,0%.

Về đầu tư và xây dựng, tính chung 9 tháng tháng đầu năm 2021, tổng vốn đầu tư trên địa bàn theo giá hiện hành ước thực hiện 22.908 tỷ đồng bằng 87,7% so với cùng kỳ năm 2020.

Báo cáo cho biết trong tháng 9/2021 không có dự án FDI cấp mới, không có dự án tăng vốn.

Về vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, báo cáo cho biết lũy kế 9 tháng năm 2021 ước thực hiện gần 4.607 tỷ đồng, đạt 61,4% kế hoạch và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 4.357,7 tỷ đồng, bằng 61,5% kế hoạch, tăng 40,5% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp huyện đạt 249,3 tỷ đồng, bằng 59,8% kế hoạch và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết trong trong thời gian qua, công tác giải ngân vốn cũng như tiến độ thi công các dự án, công trình được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm, giá trị vốn đầu tư phát 25 triển từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong 9 tháng năm 2021 so với cùng kỳ đạt khá cao mặc dù quý III/2021 chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19, hầu hết các công trình phải gián đoạn, tạm ngừng thi công dẫn đến khối lượng thực hiện đạt thấp so với quý trước và có xu hướng giảm so với quý cùng kỳ.

Về thu hút đầu tư trong nước, báo cáo cho biết tính chung 9 tháng năm 2021 (tính đến 15/9), thành phố Đà Nẵng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 16 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 2.371,842 tỷ đồng. Trong đó, có 3 dự án ngoài khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư 1.827,442 tỷ đồng và 13 dự án trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, tổng vốn đầu tư 544,4 tỷ đồng.

Lũy đến đến nay, trên địa bàn thành phố có 716 dự án với tổng vốn đầu tư 149,1 nghìn tỷ đồng, trong đó có 343 dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 121,5 nghìn tỷ đồng và 373 dự án đầu tư tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 27,623 nghìn tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), trong tháng 9/2021, có 2 lượt nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế với giá trị 0,103 triệu USD.

Tính chung 9 tháng năm 2021, có 29 dự án FDI được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký 149,135 triệu USD, có 15 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký thêm là 10,03 triệu USD, có 40 lượt mua cổ phần vốn góp và góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế với tổng giá trị 3,382 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 15/9/2021, thành phố có 914 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 3,863 tỷ USD. Ngoài ra, thành phố phê duyệt tiếp nhận 34 khoản viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài (NGO) với tổng giá trị cam kết 90,82 tỷ đồng.

Xem thêm: 3 kịch bản tăng trưởng cho Đà Nẵng trong năm 2022

Tin mới lên