Tài chính

Đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 45 doanh nghiệp, tổng giá trị 213.747 tỷ đồng

(VNF) – Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/12/2017, đã có 45 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Đã phê duyệt phương án cổ phần hóa 45 doanh nghiệp, tổng giá trị 213.747 tỷ đồng

Đã có 45 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa

Theo đó, tổng giá trị thực tế doanh nghiệp là 213.747 tỷ đồng (gấp 6 lần tổng giá trị thực tế các doanh nghiệp đã cổ phần hóa trong năm 2016).

Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 88.390 tỷ đồng (gấp 3,5 lần giá trị thực tế phần vốn nhà nước của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa năm 2016).

Tổng vốn điều lệ theo phương án cổ phần hóa được phê duyệt là 93.888 tỷ đồng, Trong đó, Nhà nước nắm giữ 42.007 tỷ đồng (chiếm 44,7% tổng vốn điều lệ); bán cho nhà đầu tư chiến lược 36.346 tỷ đồng (chiếm 38,7% tổng vốn điều lệ); bán cho người lao động 354 tỷ đồng (chiếm 0,37% tổng vốn điều lệ); bán cho tổ chức công đoàn 20 tỷ đồng (chiếm 0,02% tổng vốn điều lệ); số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 15.159 tỷ đồng (chiếm 16.14% tổng vốn điều lệ).

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 15/12/2017, đã có 8 doanh nghiệp nhà nước được phê duyệt đề án cơ cấu lại giai đoạn 2017 – 2020 và 1 đơn vị được phê duyệt Danh mục các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017 – 2020 (PVN).

Tin mới lên