Hồ sơ VNF

Danh sách 55 dự án kêu gọi đầu tư tại Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025

(VNF) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có quyết định về việc phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, với tổng số 55 dự án, được phân theo nhóm và lĩnh vực đầu tư.

Danh sách 55 dự án kêu gọi đầu tư tại Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025

Danh sách 55 dự án kêu gọi đầu tư tại Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025

Theo văn bản quết định này, ở nhóm danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất gồm: 3 dự án khu dân cư, khu đô thị mới. Trong đó, tại huyện Giồng Riềng có 2 dự án, thành phố Rạch Giá có 1 dự án.

Ở nhóm dự án đầu tư theo hình thức xã hội hoá có 7 dự án. Trong đó, có 5 dự án thuộc lĩnh vực văn hoá và thể dục thể thao, 1 dự án cấp nước nông thôn và 1 dự án thuộc lĩnh vực môi trường. Phân theo địa điểm đầu tư, thành phố Rạch Giá có 1 dự án, huyện An Biên có 4 dự án, huyện Rồng Riềng có 1 dự án và huyện U Minh Thượng có 1 dự án.

Ở nhóm dự án kêu gọi đầu tư có 45 dự án. Trong đó, du lịch có 1 dự án; thương mại 6 dự án; môi trường 2 dự án; nước đô thị và nông thông 2 dự án; sản xuất công nghiệp 16 dự án; hạ tầng kỹ thuật khu, cụm công nghiệp và bến xe 7 dự án; nhà ở và phát triển đô thị 6 dự án; giáo dục và đào tạo 3 dự án, văn hoá và thể thao 1 dự án và lĩnh vực khác 1 dự án.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá của cộng đồng kinh doanh đối với Nghị quyết 105 tại đây.

Tin mới lên