Học thuật

Đạo luật về Tự do hóa các Định chế Nhận tiền gửi và Quản lý tiền tệ 1980 là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Đạo luật về Tự do hóa các Định chế Nhận tiền gửi và Quản lý tiền tệ 1980 (Depository institutions Deregulation and Monetary Control Act 1980) là gì?

Đạo luật về Tự do hóa các Định chế Nhận tiền gửi và Quản lý tiền tệ 1980 là gì?

Đạo luật về Tự do hóa các Định chế Nhận tiền gửi và Quản lý tiền tệ 1980 (DIDMCA) được Quốc hội Mỹ phê chuẩn vào năm 1980.

Đạo luật về Tự do hóa các Định chế Nhận tiền gửi và Quản lý tiền tệ 1980 (Depository institutions Deregulation and Monetary Control Act 1980 - DIDMCA) là đạo luật được Quốc hội Mỹ phê chuẩn vào năm 1980. Đây là đạo luật chi tiết nhất về hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính Mỹ từ khi có đạo luật về Dự trữ Liên bang năm 1913 và Đạo luật về ngân hàng 1933 và 1943. Đạo luật này bao hàm nhiều thay đổi được thực hiện với mục đích cải thiện môi trường cạnh tranh cho các định chế tài chính và khả năng quản lý cung tiền của Hội đồng Thống đốc Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ.

Đạo luật này cho phép các S&L (Hiệp hội cho vay và tiết kiệm) phát hành tài khoản séc, cho vay tiêu dùng và thực hiện nhiều hoạt động trước đây chỉ các ngân hàng thương mại mới được làm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên