Đô thị

Đất thanh toán cho dự án BT: Cách tính của Bộ Tài chính có thể gây thất thoát

(VNF) – Hiệp hội bất động sản TP. HCM  (HoREA) cho rằng cách tính giá trị quỹ đất dùng để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT của Bộ Tài chính có thể gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Đất thanh toán cho dự án BT: Cách tính của Bộ Tài chính có thể gây thất thoát

Ảnh minh họa

Theo HoREA, Bộ Tài chính đã có dự thảo "Nghị định Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao" (hợp đồng BT).

Đóng góp ý kiến cho dự thảo này, HoREA nhấn mạnh cách tính giá trị quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư BT có điểm chưa phù hợp.

Cụ thể, Khoản (3.b) Điều 5 Dự thảo quy định: "Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tương đương với giá trị Dự án BT được duyệt. Trong đó, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tương đương được xác định tại thời điểm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi bằng (=) Diện tích quỹ đất dự kiến giao nhân (x) với Giá đất theo mục đích sử dụng mới tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhân (x) với Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành".

HoREA cho rằng căn cứ Luật Đất đai 2013, phương pháp tính giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho dự án BT theo điều khoản trên chỉ đúng trong trường hợp thửa đất thanh toán có giá trị nhỏ (chiếm số ít), trong khi đó đa phần các thửa đất, khu đất thanh toán cho dự án BT có giá trị rất cao.

Theo hiệp hội, trên thực tế "Bảng giá đất" của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay đều chỉ bằng khoảng 30-50% giá thị trường. Do vậy, nội dung Khoản (3.b) Điều 5 Dự thảo nếu được thông qua và áp dụng cho mọi thửa đất, khu đất như cách làm hiện nay để thanh toán cho dự án BT thì có thể làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Đó là chưa nói công tác thực thi pháp luật về quy trình, thủ tục định "Giá đất cụ thể" của các dự án hiện nay còn rất nhiều bất cập, không minh bạch, tạo ra tệ "xin - cho", nhũng nhiễu, tiêu cực, "cưa đôi, cưa ba", làm thất thoát ngân sách.

Do đó, HoREA cho rằng cần sửa Khoản (3.b) Điều 5 dự thảo nghị định theo hướng:

“Giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tương đương với giá trị Dự án BT hoặc giá trị Dự án BT được thỏa thuận thanh toán theo giai đoạn được duyệt. Trong đó, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tương đương được xác định tại thời điểm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi bằng phương pháp xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật đất đai. Trường hợp giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán tương đương phù hợp với quy định tại Khoản (2.a) Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP thì được tính bằng (=) Diện tích quỹ đất dự kiến giao nhân (x) với Giá đất theo mục đích sử dụng mới tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành nhân (x) với Hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành".

Về lâu dài, hiệp hội đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013 theo hướng Chính phủ không ban hành "Khung giá đất" mà giao toàn quyền cho cấp tỉnh ban hành "Bảng giá đất". "Bảng giá đất" được điều chỉnh hàng năm bằng "Hệ số điều chỉnh giá đất" (hệ số k) để đảm bảo nguyên tắc giá đất phù hợp với giá thị trường, thì có thể áp dụng nội dung tính giá quỹ đất thanh toán cho dự án BT như Khoản (3.b) Điều 5 dự thảo.

Ngoài kiến nghị trên, văn bản của HoREA cũng đề xuất các sửa đổi đối với các nội dung: thời điểm thanh toán dự án BT đối với trường hợp thanh toán bằng quỹ đất; xác định giá trị dự án BT, sử dụng quỹ đất chưa giải phóng mặt bằng để thanh toán dự án BT; các cơ chế bảo vệ lợi ích chính đang cho nhà đầu tư dự án.

Văn bản đóng góp ý kiến của HoREA có thể xem đầy đủ tại đây

Tin mới lên