Tài chính

DGC đặt mục tiêu lãi 3.500 tỷ đồng, phát hành hơn 208 triệu cổ phiếu trong năm 2022

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành 8,55 cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

DGC đặt mục tiêu lãi 3.500 tỷ đồng, phát hành hơn 208 triệu cổ phiếu trong năm 2022

Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch phát hành hơn 208 triệu cổ phiếu trong năm 2022

DGC lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 12.117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.500 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và tăng 39% so với mức thực hiện năm 2021. Kế hoạch cổ tức năm 2022 là 30%. 

Doanh nghiệp dự kiến sản xuất 55.000 tấn photspho vàng (P4) xuất khẩu, 24.000 tấn axit phosphoric thực phẩm (85%), 50.000 tấn phân DAP,… cùng nhiều mặt hàng khác.

Kế hoạch sản xuất năm 2022 của Hóa chất Đức Giang

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, DGC dự kiến tiếp tục thực hiện dự án Hóa chất Đức Giang – Nghi Sơn; xử lý chất thải rắn; liên doanh, liên kết khai thác mỏ mới. Trong đó dự án Đức Giang – Nghi Sơn có tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý III/2022.

DGC cũng dự kiến trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành ESOP với tổng số lượng hơn 208 triệu đơn vị.

Cụ thể, DGC lên kế hoạch phát hành hơn 200 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ thực hiện là 117%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 117 cổ phiếu mới. Nguốn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Trước đó, doanh nghiệp này đã tạm ứng hơn 171 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, tương ứng tỷ lệ 10%. 

Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 của DGC dự kiến đạt 127%. 

DGC cũng trình cổ đông phương án phát hành 8,55 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 5%. Như vậy, nếu hoàn tất 2 đợt phát hành trên, vốn điều lệ của DGC có thể tăng từ hơn 1.710 tỷ đồng lên hơn 3.797 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện phát hành cả 2 phương án này là trong năm 2022, sau khi được ĐHCĐ thông qua và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Năm 2021, DGC ghi nhận doanh thu thuần 9.550 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.513 tỷ đồng, tăng gấp 2,65 lần và vượt 128% kế hoạch đề ra.

Theo DGC, nguyên nhân dẫn đến kết quả trên là nhờ việc duy trì nhà máy hoạt động hết công suất, đưa mỏ Apatit KT 25 vào hoạt động làm giảm chi phí đầu vào cùng với biến động thuận lợi của thị trường trên thế giới đối với các sản phẩm của doanh nghiệp này.

Cổ phiếu DGC đóng cửa phiên 7/3 ở mức giá 189.900 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 32.400 tỷ đồng.

Tin mới lên