M&A

DIC Corp phát hành gần 32 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 2019

(VNF) - HĐQT Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa thông qua nghị quyết phát hành gần 32 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2019 với tỷ lệ 10%.

DIC Corp phát hành gần 32 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 2019

DIC Corp phát hành gần 32 triệu cổ phiếu nhằm trả cổ tức năm 2019

Như vậy, cứ 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới từ đợt phát hành lần này, dự kiến thời gian thực hiện trong quý I/2021.

Nguồn vốn tiến hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp. Được biết, tính đến cuối năm 2020, DIC Corp đang sở hữu khoản lợi nhuận lũy kế hơn 1.022 tỷ đồng.

Ngay sau khi đợt phát hành kết thúc, lượng cổ phiếu đang lưu hành của DIC Corp sẽ vượt hơn 350 triệu đơn vị. Vốn điều lệ cũng tăng lên tương ứng, từ 3.185 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng.

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2021 - 2025 vừa được đại hội đồng cổ đông thông qua, DIC Corp đã đặt mục tiêu tăng vốn lên đến 10.000 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch này, doanh nghiệp dự kiến gọi vốn qua các phương thức như phát hành cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tư, cán bộ, nhân viên; giữ lại nguồn lợi nhuận bằng cách chia cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành trái phiếu chuyển đổi...

Trong năm 2021, ban lãnh đạo DIC Corp cho biết sẽ phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 10% trong quý I/2021, ngoài ra doanh nghiệp dự kiến phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2020 tối thiểu 18% trong quý II và III/2021...

Đối với nguồn vốn vay, DIC Corp dự kiến thu xếp vốn vay trung dài hạn khoảng 1.900 tỷ đồng cho dự án Bắc Vũng Tàu; 490 tỷ đồng cho dự án Vị Thanh, Hậu Giang; 270 tỷ đồng cho dự án Lam Hạ, Hà Nam; hoàn thành thủ tục giải ngân 980 tỷ đồng cho dự án Long Tân, Đồng Nai...

Năm vừa qua, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.490 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 641 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 51% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 631 tỷ đồng, tăng gần 50% và là mức lãi cao nhất của DIG từ trước đến nay.

Cuối năm 2020, tài sản của DIG tăng 44% so với thời điểm đầu năm, lên mức 11.814 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh các khoản phải thu dài hạn từ Đầu tư Phát triển Thiên Tân (1.298 tỷ đồng) và Đầu tư Đức Hòa III - Resco (1.729 tỷ đồng).

Tài sản ngắn hạn của DIG (7.297 tỷ đồng) không có nhiều biến động, chiếm chủ yếu là hàng tồn kho với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (2.110 tỷ đồng); khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (532 tỷ đồng); khu dân cư Hiệp Phước, Nhơn Trạch (313 tỷ đồng); khu phức hợp Cap Saint Jacques (348 tỷ đồng)...

Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của DIG tăng 68% so với đầu năm, lên mức 7.033 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 85% (5.995 tỷ đồng).

Trên thị trường, kết phiên 22/2, cổ phiếu DIG tăng 5% so với đầu năm, lên mức 30.950 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên