Tài chính

Điện Gia Lai chốt danh sách trả 108 tỷ đồng cổ tức và phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) vừa công bố về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông nhận cổ tức và chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Điện Gia Lai chốt danh sách trả 108 tỷ đồng cổ tức và phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu

Điện Gia Lai chốt danh sách trả 108 tỷ đồng cổ tức và phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu

Theo đó, Điện Gia Lai dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 4 cổ phiếu mới).

Với hơn 271 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Điện Gia Lai dự kiến trích ngân sách khoảng 108 tỷ đồng và phát hành hơn 10,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 24/8/2021, ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt là 24/9 sau đó.

Cùng với đó, Điện Gia Lai cũng thực hiện phát hành gần 21,7 triệu cổ phiếu mới, trong đó chào bán hơn 16,27 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 100:6, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền được mua 6 cổ phiếu phát hành mới và phát hành hơn 5,4 triệu cổ phiếu  theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Giá phát hành dự kiến bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 30/8 đến ngày 20/9.

Tính cả cổ phiếu để trả cổ tức, tổng cộng Điện Gia Lai sẽ phát hành hơn 32 triệu cổ phiếu trong thời gian tới. 

Số tiền huy động được dự kiến là hơn 216 tỷ đồng, trong đó Điện Gia Lai sẽ góp hơn 173 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và góp hơn 43 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Điện gió Tiền Giang để triển khai dự án nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 625 tỷ đồng và 150 tỷ đồng, tương ứng tăng 3% và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Cổ phiếu GEG mở cửa phiên 11/8 ở mức giá 17.150 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 4.600 tỷ đồng.

 

Tin mới lên